Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ansökan hösten 2023

På denna sida finns preliminär information om ansökningsomgången för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) hösten 2023. Sidan uppdateras regelbundet och de slutgiltiga uppgifterna om ansökan finns på denna sida då ansökningsomgången inleds.  

När är ansökningsomgången öppen?

Ansökningsomgången ordnas preliminärt i oktober 2023. 

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål omfattar ansökan?

Ansökningsomgången omfattar följande särskilda mål:
• Särskilt mål 1 Det gemensamma europeiska asylsystemet 
• Särskilt mål 2 Laglig invandring och integration 
•  Särskilt mål 3 Förebyggande av olaglig invandring och åtgärder för återvändande

Alla åtgärder inom ramen för de särskilda målen är inte med i ansökningsomgången. 

Fondens uppdaterade genomförandeplan publiceras inom kort i materialbanken. I fondens genomförandeplan finns information om vilka åtgärder ansökningsomgången omfattar.

Genomförandeplanen finns i materialbanken.   

Vem kan ansöka?

Understöd kan sökas av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan finns närmare uppgifter om vem som kan ansöka inom olika åtgärder.

Den uppdaterade genomförandeplanen publiceras inom kort i materialbanken.   

Totalbeloppet av understöd som kan sökas

Beloppet av understöd som kan sökas uppgår till sammanlagt cirka 6,3 miljoner euro.