Rahastojen hallintoviranomainen toimittaa Euroopan komissiolle kumulatiivisia taloudellisia tietoja ohjelman toimeenpanosta viisi kertaa vuodessa. Kumulatiiviset taloudelliset tiedot sisältävät koontitietoja avustetuista hankkeista ja toimista sekä indikaattoreista.

Löydät kootusti tietoa rahastojen toimeenpanon edistymisestä myös komission ylläpitämästä Open Data Platform-palvelusta (Linkki toiselle sivustolle).