Rahastojen hallintoviranomainen toimittaa Euroopan komissiolle kumulatiivisia taloudellisia tietoja ohjelman toimeenpanosta viisi kertaa vuodessa. Kumulatiiviset taloudelliset tiedot sisältävät koontitietoja avustetuista hankkeista ja toimista sekä indikaattoreista.