Miten haen avustusta?

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustusta haetaan ja hankkeita hallinnoidaan EU:n sisäasioiden rahastojen sähköisessä asiointijärjestelmässä eli EUSA2-järjestelmässä.

EUSA2-järjestelmä

Ennen vuotta 2023 toimitetut hakemukset

Avustusta haetaan EU:n sisäasioiden rahastojen sähköisessä asiointi- ja raportointijärjestelmässä eli EUSA-järjestelmässä.

Hakulomake ja sen liitteet jätetään hakuun EUSA-järjestelmässä. Hakemus jätetään hakuun täyttämällä järjestelmässä lomake. Onnistuneen lähetyksen merkiksi hakemuksen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa kopion lähetetyistä tiedoista, täytetystä lomakkeesta ja liitteistä eli hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä. 

Hakulomakkeet löytyvät Aineistopankista.

EUSA-järjestelmä 

Hakulomakkeen lähettäminen EUSA-järjestelmässä

Hakemuksen jättämiseksi hakuun EUSA-järjestelmässä:

  • hakijan tulee tunnistautua Suomi.fi -tunnistautumispalvelussa ja
  • hakijalla tulee olla Suomi.fi -palvelun valtuus.

Suomi.fi-palvelu 

Tunnistautuminen 

Hakijan tulee tunnistautua Suomi.fi-tunnistuspalvelun avulla, jotta hän voi jättää hakemuksen hakuun EUSA-järjestelmässä. Suomi.fi -kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Suomi.fi -palvelun valtuus

Asioidakseen EUSA-järjestelmässä, tulee henkilöllä olla organisaation nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tai valtuutusoikeuden saaneen myöntämä Suomi.fi -palvelun valtuus. 

EU:n sisäasioiden rahastojen hankerahoitus-asiointipalvelussa käytössä olevat valtuudet ovat:

  • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. 
  • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. 

Valtuuttaminen 

Suomi.fi -palvelu käyttää hyväksi kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) sekä valtuusrekisteriä. Jos suomalaisella yhteisöllä ei ole Y-tunnusta, valtuuttaminen ei ole mahdollista Suomi.fi-valtuuksissa eikä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Yrityksien ja yhdistysten valtuudet

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida tietyillä toimintarooleilla ilman erillistä valtuutta. Yrityksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla: 

  • toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), varatoimitusjohtaja (VTJ), hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ), henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus, selvitysmies (S)

Yhdistyksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla: 

  • puheenjohtaja (PJ), hallituksen jäsen (J), muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta omatoimisen valtuuttamisen mahdollisuus tulee tarkastaa Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Viranomaisten, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten valtuudet

Viranomaiset, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset käyttävät niin kutsutta virkailijavaltuuttamispalvelua. Näiden organisaatioiden tulee ensin hakea edustajalleen valtuutusoikeutta. 

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti palvelussa. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.