Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI on rajaturvallisuuteen ja viisumipolitiikkaan keskittyvä EU-rahoitustukiväline. Lyhenne BMVI tulee englanninkielisestä nimestä Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy.  

BMVI-rahoitustukivälineellä tuetaan Euroopan unionin yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että EU:n ulkorajoja valvotaan yhteisen säännöstön mukaisesti, yhteistyössä eri viranomaisten ja jäsenvaltioiden kanssa.   

BMVI-rahoitustukivälineen tavoitteita ovat: 

  • Rajaturvallisuuden vahvistaminen 
  • Laittoman maahanmuuton estäminen 
  • Laillisen maahanmuuton sujuvoittaminen 
  • EU-laajuisten tietojärjestelmien ja niiden yhteentoimivuuden toimeenpano 
  • Viisuminmyöntöprosessin parantaminen 

BMVI-rahoitustukiväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund, IBMF), jonka toinen osa on komission suoraan hallinnoima tullivalvontavälineiden rahoitusväline (Customs Control Equipment Instrument, CCEI). 

BMVI-rahoitustukivälineen Suomen rahoitusosuus on 78 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027.  

Minkälaisiin toimiin BMVI-rahoitustukivälineestä voi hakea avustusta? 

BMVI-rahoitustukivälineestä myönnetään avustusta mm. seuraaviin toimiin:   

  • rajojen valvontaan ja rajatarkastuksiin liittyvien välineiden ja kaluston hankinta siten, että ne palvelevat myös EU:n raja- ja merivartioston yhteisiä päämääriä 
  • rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta vastaavien viranomaisten koulutus  
  • yhdyshenkilötoiminta  
  • tietojärjestelmien kehittäminen 

BMVI-rahoitustukivälineen ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman löydät Aineistopankista. 

Kuka voi hakea avustusta BMVI-rahoitustukivälineestä? 

Rahoitusta voivat saada rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta vastaavat viranomaiset.