Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI on rajaturvallisuuteen ja viisumipolitiikkaan keskittyvä EU-rahoitustukiväline. Lyhenne BMVI tulee englanninkielisestä nimestä Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy.  

BMVI-rahoitustukivälineellä tuetaan Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rajaturvallisuutta ylläpidetään yhteistyössä kaikkien rajaturvallisuuteen osallistuvien viranomaisten ja virastojen kesken ja että EU:n ulkorajoja valvovat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajaturvallisuudesta vastaavat kansalliset viranomaiset. Viisumien myöntöön sovelletaan yhdenmukaista lähestymistapaa.

BMVI-rahoitustukivälineen tavoitteita ovat: 

 • vahvan ja tehokkaan rajaturvallisuuden varmistaminen 
 • laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäiseminen ja havaitseminen 
 • laillisten rajanylitysten ja matkustamisen sujuvoittaminen 
 • muuttovirtojen tehokas hallitseminen
 • yhdenmukaisen lähestymistavan varmistaminen viisumien myönnössä
 • turvallisuusriskien ja uhkien ennakointi ja ehkäisy

BMVI-rahoitustukiväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund, IBMF), jonka toinen osa on komission suoraan hallinnoima tullitarkastuslaitteiden rahoitustukiväline (Customs Control Equipment Instrument, CCEI). 

BMVI-rahoitustukivälineen Suomen rahoitusosuus on 79 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027.

 

Minkälaisiin toimiin BMVI-rahoitustukivälineestä voi hakea avustusta? 

BMVI-rahoitustukivälineestä myönnetään avustusta mm. seuraaviin toimiin:   

 • meri- ja maarajan teknisten valvontajärjestelmien kehittäminen
 • rajojen valvontaan ja rajatarkastuksiin liittyvien välineiden ja kaluston hankinta siten, että ne palvelevat myös EU:n raja- ja merivartioston yhteisiä päämääriä 
 • rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta vastaavien viranomaisten koulutus  
 • yhdyshenkilötoiminta  
 • tietojärjestelmien kehittäminen ja yhteentoimivuus
 • viisumiprosessin uudistaminen

BMVI-rahoitustukivälineen ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman löydät Aineistopankista. 

Kuka voi hakea avustusta BMVI-rahoitustukivälineestä? 

Rahoitusta voivat saada rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta vastaavat viranomaiset.