Rahastojen ohjelmien arvioinnit

Rahastojen ohjelmia arvioidaan useassa eri vaiheessa. Arviointien avulla hallintoviranomainen sisäministeriö ja Euroopan komissio seuraavat mm. ohjelmien toimeenpanon edistymistä, tuloksellisuutta, tehokkuutta ja merkityksellisyyttä.  

Hallintoviranomainen laatii oman arviointityönsä tueksi arviointisuunnitelman, jossa määritellään arviointien tekemisen tapoja ja aikataulua.

Tuloksellisuuskertomus 

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kunkin rahaston ohjelmasta komissiolle vuotuinen tuloksellisuuskertomus, jossa arvioidaan ohjelman toimeenpanon edistymistä vuoden aikana.

Väliarviointi 

Ohjelmista tehdään väliarviointi. Siinä tarkastellaan etenkin ohjelmien tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja niistä Euroopan unionin tasolla saatavaa lisäarvoa.  

  • Väliarvioinnin tarkoituksena on parantaa ohjelmien suunnittelun ja toimeenpanon laatua.  
  • Väliarvioinnin suorittaa ulkopuolinen asiantuntijataho. 
  • Väliarviointi on tehtävä 31.3.2024 mennessä.  

Ohjelmiin on mahdollista saada väliarvioinnin perusteella lisärahoitusta, jos vähintään kymmenen prosenttia ohjelman alkuperäisistä määrärahoista on käytetty väliarviointiin mennessä.  

Väliarvioinnit julkaistaan tällä sivulla. 

Loppuarviointi  

Euroopan komissio suorittaa 31.12.2031 mennessä ohjelmien loppuarvioinnin. Loppuarvioinnissa tarkastellaan kunkin rahaston tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja niistä unionin tasolla saatua lisäarvoa.