Saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tässä selosteessa kerrotaan mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä.  Saavutettavuusselostetta päivitettiin viimeksi 31.10.2023.

Palvelun saavutettavuus

Eusa-rahastot2021.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1) eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Sivuston sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita HTML-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa ja haitarielementeissä. (WCAG 1.4.3)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä. Verkkosivuilla julkaistaan Euroopan komission System for Fund Management in the European Union (SFC2021)- raportointijärjestelmästä saatavia PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä. Niiden rakenteet ovat osin puutteellisia. 

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu EUSA-rahastojen sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen. 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected]. Otsikoi viestisi "Saavutettavuuspalaute". Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita. Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse [email protected] tai [email protected]. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi (Linkki toiselle sivustolle)
[email protected], p. 0295 016 000 (vaihde)

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu on kaikilta osin saavutettava.  

Tämä seloste on laadittu 5.5.2022.

Verkkosivusto on julkaistu 9.5.2022.