Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 eusa-rahastot2021.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä. 

Miten saavutettavia sivut ovat?

Eusa-rahastot2021.fi-verkkopalvelu täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa ei ole vielä havaittu saavutettavuuspuutteita. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected] Otsikoi viestisi "Saavutettavuuspalaute". Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita. 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi [email protected], puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu on kaikilta osin saavutettava.  

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu EUSA-rahastojen sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen. 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Tämä seloste on laadittu 5.5.2022.

Verkkosivusto on julkaistu 9.5.2022.