Hakuprosessi pähkinänkuoressa

 1. Hankkeen valmistelu, ideointi ja suunnittelu

  Aloita hankkeen valmistelu hyvissä ajoin. Kartoita hankkeen organisaatio eli hankekumppanit ja yhteistyötahot. Varmista, että hankkeen yhteisrahoitus on kunnossa. Yhteisrahoitus tarkoittaa sitä osuutta hankkeen kokonaiskustannuksista, jota EU-rahoitus ei kata. 

  Hae tarvittavat valtuudet Suomi.fi-palvelusta, jotta oikea henkilö voi jättää hakemuksen käsittelyyn EUSA-järjestelmässä. 

 2. Hallintoviranomaisen tiedotuksen seuraaminen

  Seuraa hallintoviranomaisen tiedotusta, jotta pysyt ajan tasalla hakuihin liittyvästä informaatiosta ja saat tiedon esimerkiksi koulutuksista. Hallintoviranomainen viestii hauista verkkosivustolla, Twitterissä ja uutiskirjeessä.

  Avoimista hauista julkaistaan hakuajan ensimmäisenä päivänä sisäministeriön tiedote sekä lehti-ilmoitukset Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa.

 3. Hakumateriaaleihin perehtyminen

  Perehdy huolellisesti hakumateriaaleihin. Tarkan listauksen hakumateriaaleista löydät Haut-sivulta sen haun sivulta, joista avustusta ollaan hakemassa. Hakumateriaali on koottu Aineistopankkiin. 

 4. Hakukoulutuksiin osallistuminen

  Ilmoittaudu ja osallistu rahastojen hallintoviranomaisen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Koulutuksissa on mahdollisuus kysyä ja saada vastauksia suoraan asiantuntijoilta. Koulutuksista tiedotetaan rahastojen verkkosivustolla.

  Myös hankekumppanit ovat tervetulleita koulutuksiin. 

 5. Rahoituksen hakeminen hakulomakkeilla

  Haku on avoinna 4-6 viikkoa. Hakemuksen voi lähettää milloin vain haun ollessa käynnissä. Hakemuksen lähettämistä ei kannata jättää viime tinkaan vaan lähettää se hyvissä ajoin. Hakemus tulee olla jätettynä hakuun hakuajan puitteissa, jotta se otetaan käsittelyyn. 

  Vuoden 2022 aikana järjestettävissä hauissa avustusta haetaan Excel-lomakkeilla. Huomioithan, että valittu kustannusmalli vaikuttaa siihen, minkä hakemuslomakkeen valitset. 

  Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan hallintoviranomaiselle EUSA-järjestelmän kautta.

 6. Hakemuksen käsittely sisäministeriössä

  Hakuajan päätyttyä rahastojen hallintoviranomainen aloittaa hakemusten käsittelyn. Hakemusten käsittelystä voit lukea lisää Hakemusten käsittely-sivulta.

 7. Hanke- tai toimintakohtainen avustuspäätös

  Avustuspäätökset laaditaan noin neljän kuukauden kuluttua haun päättymisestä.

  Myönteiset ja kielteiset avustuspäätökset lähetetään sähköpostitse hakemukseen kirjatuille yhteyshenkilöille sekä avustuksen hakijan organisaation sähköpostiosoitteeseen, jos se on kirjattu hakemukseen.