Vuoden 2023 alusta alkaen EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakaudella 2021-2027 avustusta haetaan ja rahoitettuja hankkeita sekä toimintaa hallinnoidaan EU:n sisäasioiden rahastojen sähköisessä asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä eli EUSA2-järjestelmässä.

Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain, ja järjestelmän ensimmäisiä käyttäjiä ovat kaikki kevään 2022 haussa myönteisen päätöksen saaneet hanketoteuttajat. Järjestelmässä valmiina toiminnallisuuksina ovat väliraportin laatiminen ja muutoksen hakeminen avustuspäätökseen. Näiden lisäksi on mahdollista kysyä hankkeeseen tai raporttiin liittyviä kysymyksiä, hakea oikaisua päätöksen ja ilmoittaa päätöksen liittyvästä mahdollisesta virheestä.

Hankkeet, joissa on ainoastaan loppuraportointi (määräaika 15.5.2023), eivät vielä voi aloittaa raportointia, koska loppuraportointitoiminnallisuus ei ole vielä valmis. Hankkeille tiedotetaan toiminnallisuuksien käyttöönotosta sähköpostitse ja EU:n sisäasioiden rahastojen verkkosivuille sekä sosiaalisessa mediassa.

Huomioithan, uusi EUSA2-järjestelmä on käytössä vain ohjelmakaudelta 2021-2027 rahoitusta saaneille hankkeille, ja ohjelmakauden 2014-2020 hankkeiden osalta raportointi tapahtuu edelleen aiemmin käytössä olleessa sähköisessä asiointi- ja raportointijärjestelmässä eli EUSA-järjestelmässä.

Järjestelmään kirjautuminen

EUSA2-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/. Kirjautuminen 
tapahtuu suomi.fi-tunnistautumisella.

Järjestelmä toimii yleisimpien selainten, kuten Microsoft Edgen, Chromen ja Firefoxin 
viimeisimmillä päivitysversioilla. Internet Explorerilla toimivuutta ei voida taata.

Järjestelmässä ei voi käsitellä turvaluokiteltua tietoa.

Lisää tietoa EUSA2-järjestelmästä löydät järjestelmän käyttöohjeesta aineistopankista.

Hyödyllisiä linkkejä:

Hakulomakkeen lähettäminen EUSA2-järjestelmässä

Hakemus jätetään hakuun täyttämällä järjestelmässä lomake. Onnistuneen lähetyksen merkiksi hakemuksen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa kopion lähetetyistä tiedoista, täytetystä lomakkeesta ja liitteistä eli hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä. 

Hakemuksen jättämiseksi hakuun EUSA2-järjestelmässä:

  • hakijan tulee tunnistautua Suomi.fi -tunnistautumispalvelussa ja
  • hakijalla tulee olla Suomi.fi -palvelun valtuus.

Suomi.fi-palvelu 

Tunnistautuminen 

Hakijan tulee tunnistautua Suomi.fi-tunnistuspalvelun avulla, jotta hän voi jättää hakemuksen hakuun EUSA2-järjestelmässä. Suomi.fi -kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Suomi.fi -palvelun valtuus

Asioidakseen EUSA2-järjestelmässä, tulee henkilöllä olla organisaation nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tai valtuutusoikeuden saaneen myöntämä Suomi.fi -palvelun valtuus. 

EU:n sisäasioiden rahastojen hankerahoitus-asiointipalvelussa käytössä olevat valtuudet ovat:

  • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. 
  • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. 

Valtuuttaminen 

Suomi.fi -palvelu käyttää hyväksi kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) sekä valtuusrekisteriä. Jos suomalaisella yhteisöllä ei ole Y-tunnusta, valtuuttaminen ei ole mahdollista Suomi.fi-valtuuksissa eikä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Yrityksien ja yhdistysten valtuudet

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida tietyillä toimintarooleilla ilman erillistä valtuutta. Yrityksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla: 

  • toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), varatoimitusjohtaja (VTJ), hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ), henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus, selvitysmies (S)

Yhdistyksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla: 

  • puheenjohtaja (PJ), hallituksen jäsen (J), muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta omatoimisen valtuuttamisen mahdollisuus tulee tarkastaa Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Viranomaisten, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten valtuudet

Viranomaiset, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset käyttävät niin kutsutta virkailijavaltuuttamispalvelua. Näiden organisaatioiden tulee ensin hakea edustajalleen valtuutusoikeutta. 

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti palvelussa. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.