Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF

Sisäisen turvallisuuden rahasto eli ISF-rahasto on sisäiseen turvallisuuteen keskittyvä EU-rahasto. Rahaston lyhenne ISF tulee rahaston englanninkielisestä nimestä Internal Security Fund.  

ISF-rahaston avulla edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa ja vahvistetaan sisäistä turvallisuutta.  

ISF-rahastolla on kolme päätavoitetta: 

  1. tietojenvaihdon parantaminen  
  2. rajat ylittävän yhteistyön lisääminen ja  
  3. jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen.  

Suomen ISF-rahaston rahoitusosuus on noin 36,6 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027.  

Minkälaisiin toimiin ISF-rahastosta voi saada avustusta? 

ISF-rahastosta voi saada avustusta esimerkiksi seuraaviin toimiin: 

  • kansallisten ja EU-laajuisten tietojärjestelmien kehittämiseen 
  • tiedonhaun ja tiedonvaihdon menetelmien parantamiseen  
  • rajat ylittävien ja kansallisten viranomaisten yhteisoperaatioihin 
  • koulutukseen, tiedottamiseen, välineistön hankintaan sekä uusien teknologioiden ja prosessien kehittämiseen  

Toimilla pyritään puuttumaan keskeisiin turvallisuusuhkiin ja ehkäisemään ja torjumaan erityisesti vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia, radikalisoitumista, kyberrikollisuutta, korruptiota, rahanpesua, huumekauppaa ja ihmiskauppaa sekä avustamaan ja suojelemaan rikosten uhreja. 

ISF-rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman löydät Aineistopankista. 

Kuka voi saada rahoitusta ISF-rahastosta? 

Rahoitusta voivat saada ohjelman toteutuksen kannalta oleelliset viranomaiset, järjestöt ja muut sidosryhmät, mm. koulutusorganisaatiot.