Hakemusten käsittely

 1. Avustusvalmistelu

  Hakemusten käsittely hallintoviranomaisessa eli sisäministeriössä alkaa, kun hakuaika on päättynyt. Hakuajan puitteissa vastaanotetut hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden, arviointiperusteiden, ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisuuden sekä mahdollisten hakukohtaisten painotusten perusteella. 

  Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja myös muilta viranomaisilta ja asiantuntijoilta osana arviointia.

 2. Avustuksen myöntämisestä päättäminen

  Hallintoviranomainen asettaa avustusehdot täyttävät hakemukset arvioinnin perusteella annettujen pisteiden mukaiseen järjestykseen ja laatii ehdotuksen siitä, mille hankkeille ja toiminnalle myönnetään avustusta. Hallintoviranomainen päättää avustuksen myöntämisestä yksin.

 3. Hakemusten täydentäminen

  Arviointien perusteella rahoitettaviksi valittujen hankkeiden ja toiminnan osalta hallintoviranomainen voi pyytää hakijaa muokkaamaan hankesuunnitelmaa sekä hankkeen talousarviota ennen avustuspäätöksen laatimista.

 4. Avustuspäätös

  Hallintoviranomainen laatii rahoitettavaksi valituille hankkeille ja toiminnalle myönteisen avustuspäätöksen. Avustuspäätös laaditaan, kun hakemus täyttää mahdollisten muutosten jälkeen kaikilta osin rahoituksen myöntämisen edellytykset. Niille hankkeille, joita ei rahoiteta, laaditaan kielteinen avustuspäätös. 

  Myönteiset ja kielteiset avustuspäätökset laaditaan ja lähetetään hakijoille yleensä noin neljän kuukauden kuluessa haun päättymisestä.

  Hallintoviranomainen voi myös hylätä hakemuksen ja tehdä sille kielteisen päätöksen. Päätöksessä yksilöidään syyt hakemuksen hylkäämiselle.

  Hakijalla on valtionavustuslain (688/2001) mukainen oikeus hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa avustuspäätöksen tiedoksisaannista.