Hakemusten käsittely

 1. Avustusvalmistelu

  Hakemusten käsittely hallintoviranomaisessa eli sisäministeriössä alkaa, kun hakuaika on päättynyt. Hakuajan puitteissa vastaanotetut hakemukset arvioidaan yleisten ja erityisten valintaperusteiden sekä mahdollisten hakukohtaisten valintaperusteiden perusteella. 

  Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja myös muilta viranomaisilta ja asiantuntijoilta osana arviointia.

 2. Avustuksen myöntämisestä päättäminen

  Hallintoviranomainen asettaa avustusehdot täyttävät hakemukset arvioinnin perusteella annettujen pisteiden mukaiseen järjestykseen ja laatii ehdotuksen siitä, mille hankkeille ja toiminnalle myönnetään avustusta. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee hallintoviranomainen.

 3. Hakemusten täydentäminen

  Arviointien perusteella rahoitettaviksi valittujen hankkeiden ja toiminnan osalta hallintoviranomainen voi pyytää hakijaa muokkaamaan hankesuunnitelmaa sekä hankkeen kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa ennen avustuspäätöksen tekemistä.

 4. Avustuspäätös

  Hallintoviranomainen laatii rahoitettavaksi valituille hankkeille ja toiminnalle myönteiset avustuspäätökset. Avustuspäätös laaditaan, kun hakemus täyttää kaikilta osin rahoituksen myöntämisen edellytykset.

  Niille hankkeille, joita ei rahoiteta, laaditaan kielteinen avustuspäätös. Päätöksessä yksilöidään syyt hakemuksen hylkäämiselle.

  Myönteiset ja kielteiset avustuspäätökset laaditaan ja lähetetään hakijoille yleensä noin neljän kuukauden kuluessa haun päättymisestä.

  Hakijalla on valtionavustuslain (688/2001) mukainen oikeus hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa avustuspäätöksen tiedoksisaannista.