EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot eli EUSA-rahastot ohjelmakaudella 2021-2027 koostuu kolmesta rahastosta, jotka ovat:

  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF 
  • Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF 
  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI 

EUSA-rahastoilla edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa ja turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa sekä tuetaan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa.

 

Suomessa rahastojen hallintoviranomainen on sisäministeriö, joka vastaa myös rahastosta tuettujen toimien seurannasta ja valvonnasta. 

Rahastojen tarkastusviranomaisena ohjelmakaudella 2021-2027 toimii valtiovarainministeriö.

Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027

EUSA-rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 187 miljoonaa euroa. 

Ohjelmiin on mahdollista saada lisärahoitusta vuonna 2024 toteutettavan väliarvioinnin yhteydessä. Lisärahoituksen saaminen edellyttää, että rahastojen toimeenpano on käynnistynyt tehokkaasti. 

EU-tasolla sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasiainhallinnon EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa.

Löydät lisää tietoa sisäasioiden rahastoista Euroopan komission verkkosivuilta (sivu englanniksi)