Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakaudella 2014-2020 EU:n sisäasioiden rahastot koostuvat kahdesta rahastosta: 

  • turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja
  • sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B) sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). 

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakausi 2014-2020 alkoi 1.1.2014 ja päättyi virallisesti 31.12.2020. Ohjelmakauden toimeenpano on kuitenkin edelleen käynnissä. 

Komissio päätti jatkaa rahastojen täytäntöönpanoaikaa vuodella johtuen Ukrainan sodasta. Rahastojen täytäntöönpanoaika päättyy 31.12.2023. 

Ohjelmakauden 2014-2020 EU:n sisäasioiden rahastojen verkkosivusto