Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto eli AMIF-rahasto on turvapaikka- ja muuttoliikeasioihin keskittyvä EU-rahasto. Rahaston lyhenne AMIF tulee rahaston englanninkielisestä nimestä Asylum, Migration and Integration Fund.  

AMIF-rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä vahvistamalla ja kehittämällä. 

AMIF-rahastolla on kolme päätavoitetta: 

 1. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kehittäminen 
 2. Laillisen maahanmuuton sujuvuuden sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen   
 3. Laittoman maahanmuuton ehkäiseminen ja toimivien paluujärjestelmien kehittäminen

 AMIF-rahastosta tuetaan lisäksi kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista.   

Suomen AMIF-rahaston rahoitusosuus on 67,9 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027.

 

Minkälaisiin toimiin AMIF-rahastosta voi hakea avustusta? 

Rahastosta myönnetään avustusta maahanmuuttoprosessien tai kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden hallinnollisen työn vahvistamiseksi, sujuvoittamiseksi ja kehittämiseksi. Avustettavat toimet voivat olla esimerkiksi: 

 • yhteisten työmenetelmien, strategioiden ja yhteistyön kehittäminen 
 • palveluiden sopeuttaminen vastaamaan kolmansien maiden kansalaisten tarpeita 
 • työskentelyä tukevan tietopohjan vahvistaminen, kuten tilastojen kehittäminen 
 • koulutus ja perehdytys työssä tarvittavan osaamisen vahvistamiseksi 
 • työssä tarvittavien välineiden ja järjestelmien kehittäminen  
 • työtä tukevat tiedotustoimet ja -kampanjat  

AMIF-rahastosta voi hakea avustusta myös kolmansien maiden kansalaisille kohdennettaviin toimiin. Avustettavat toimet voivat olla esimerkiksi:  

 • räätälöityjen neuvonta-, apu- tai tukipalveluiden saatavuuden varmistaminen ja tarjoaminen maahanmuuttoprosessin eri vaiheissa 
 • ohjaus- tuki- ja neuvontapalveluiden sujuvoittaminen hyödyntäen esimerkiksi etämahdollisuuksia ja digitalisaatiota  
 • kolmansien maiden kansalaisten yhteiskunnallisten taitojen vahvistaminen ja kotoutumisen esteiden poistaminen 
 • ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden vahvistaminen esimerkiksi viestinnällisin keinoin 
 • haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tunnistaminen ja tukipalveluihin ohjaaminen infrastruktuurin vahvistaminen ja nykyaikaistaminen vastaanottovaiheessa   

Lisäksi rahastosta voi hakea avustusta kolmansien maiden kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toiminnallisuutta edistäviin sekä syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin.  

Tarkemmin tuettavat toimet ja kohderyhmät on kuvattu rahaston ohjelmassa sekä toimeenpano-ohjelmassa. 

AMIF-rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman löydät Aineistopankista. 

Kuka voi hakea avustusta AMIF-rahastosta? 

Rahastosta voivat hakea avustusta esimerkiksi paikallis-, alue- ja kansallisen tason viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, koulutusorganisaatiot ja yksityiset toimijat.  

Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa ja avustushakemuksia laatiessa tulee huomioida ja hyödyntää relevantit kumppanuudet esimerkiksi viranomais- ja järjestötoimijoiden välillä.