Miten laadin hankesuunnitelman?

 1. Aloita ajoissa

  Varaa valmistelulle riittävästi aikaa. 

  Osallista tulevat hankekumppanit ja yhteistyötahot ja tuettavan toiminnan kohderyhmät valmisteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen tulee perustua yhteistyölle ja yhteiselle suunnittelulle. 

  Tilaa rahastojen uutiskirje saadaksesi ajankohtaista tietoa hakuaikatauluista ja seuraa verkkosivustoa.

 2. Panosta taustaselvitykseen

  Hyvän hankkeen perusta on perusteellinen taustaselvitys ja tarveanalyysi. Taustaselvityksessä kartoitetaan hankkeen toimintaympäristö, sidosryhmät, hyödynsaajat eli kohderyhmä ja muu aiheeseen liittyvä toiminta alueella, jolla hanke on tarkoitus toteuttaa. Tarveanalyysissa kuvataan, miksi hanketta tarvitaan ja millaisiin haasteisiin tai ongelmiin hankkeen avulla vastataan.

 3. Rajaa hanke

  Hyvä hanke on sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu kokonaisuus. Määrittele selkeästi hankkeen kohderyhmä, hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toiminnot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

 4. Tutustu hakumateriaaleihin ja osallistu hakukoulutuksiin

  On tärkeää tutustua huolellisesti hakumateriaaleihin ja muuhun ohjeistukseen. Avustuksen hakijan kannalta tärkeät dokumentit ovat mm. rahaston ohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, hakuilmoitus, hakijan opas ja EUSA2-järjestelmän opas.

  Osallistu hallintoviranomaisen järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksissa saat tiiviissä paketissa tietoa ohjelmista, rahastojen säännöistä, erilaisista kustannusmalleista ja hakemuksen laatimisesta. Myös hankekumppanit ja esimerkiksi organisaation talouspuolen asiantuntijat ovat tervetulleita koulutuksiin.

  Ota tarvittaessa yhteyttä hallintoviranomaiseen. Hallintoviranomaisen asiantuntijat voivat neuvoa hakemuksen kohdistamisessa oikeaan tavoitteeseen ja antaa ehdotuksia esimerkiksi hankkeen rajaamisen ja yhteistyön kattavuuden suhteen.

 5. Varaa riittävästi aikaa hakulomakkeen täyttämiseen EUSA2-järjestelmässä

  Hankehakemuksen eli hankesuunnitelman ja kustannusarvion laatimiseen on hyvä varata reilusti aikaa. Myös tietojen syöttämiseen järjestelmään ja järjestelmään tutustumiseen tulee varata riittävästi aikaa.

  Hyvä käytäntö on antaa valmis hankesuunnitelma luettavaksi esim. kollegalle tai muulle henkilölle, joka ei ole tiiviisti valmistelussa mukana. Ymmärtääkö lukija helposti, mikä on hankkeen tavoite ja mitä hankkeessa tehdään?

  Tarkastele vielä ennen hakemuksen jättämistä hakuun, muodostaako hakemus johdonmukaisen kokonaisuuden tai "loogisen jatkumon", josta löytyy selkeä punainen lanka.

  Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset ja tarkasta, vastataanko niihin hakemuksessa selkeästi:

  - Mihin haasteeseen tai ongelmaan hankkeella vastataan?

  - Mitä tavoitteita hankkeella on suhteessa ydinongelman tai ongelmien ratkaisemiseen?

  - Millä konkreettisilla toiminnoilla ja tekemisellä tavoitteeseen päästään?

  - Millaisia vaikutuksia hankkeella on ja missä suhteessa tai kenelle?  

  - Mitä pysyviä parannuksia hankkeella saadaan aikaan?

  Viime hetken kiireen välttämiseksi jätä hakemus mielellään jo ennen haun viimeistä päivää

 6. Tarkista, että hankkeen tiivistelmä on huolellisesti kirjoitettu

  Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, että hankkeen tiivistelmä antaa yksinään muusta hankehakemuksesta irrotettuna selkeän kuvan siitä, mitä hankkeessa tehdään ja minkälaisia tuloksia hankkeessa on odotettavissa.

  Tiivistelmä julkaistaan rahastojen verkkosivustolla ja se toimii hankkeenne käyntikorttina - on tärkeää että teksti on laadukas ja hyvin kirjoitettu.

  Pyydä tarvittaessa apua organisaatiosi viestintäasiantuntijalta.