Kenelle avustusta voidaan myöntää?

EU:n sisäasioiden rahastoista voidaan myöntää avustusta oikeuskelpoisille julkisille tai yksityisille yhteisöille. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi viranomaisille, järjestöille, oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille, kunnille, yrityksille ja muille oikeuskelpoisille yhteisöille. Yksityishenkilöille ei voida myöntää avustusta. 

Kunkin rahaston ohjelma, toimeenpanosuunnitelma ja näissä määriteltyjen toteutettavien toimien luonne määrittelevät tarkemmin sitä, minkälaiselle taholle voidaan myöntää avustusta. 

Hankkeessa voi olla mukana avustuksen hakijan lisäksi hankekumppaneita eli siirron saajia ja yhteistyötahoja.  

Hakijalla tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseksi

Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista ja riittävät edellytykset toteuttaa hanke hankehakemuksen mukaisesti.

Hakijalla tulee olla myös edellytykset jatkaa hankkeen ansiosta aloitettua toimintaa hankkeen jälkeen eli vastata toiminnan jatkuvuudesta, ellei se hankkeen tai toiminnan luonteen vuoksi ole tarpeetonta. 

Rahastojen hallintoviranomainen arvioi hakijan edellytyksiä toteuttaa hanke ja turvata toiminnan jatkuvuus osana hakemuksen arviointia.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

AMIF-rahastosta voidaan myöntää avustusta esimerkiksi viranomaisille, kunnille, järjestöille, oppilaitoksille ja yrityksille. 

AMIF-rahaston ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa määritellään tarkemmin, minkälaiselle taholle voidaan myöntää avustusta mistäkin ohjelman erityistavoitteesta. Lisäksi hakukohtaiset määrittelyt voivat vaikuttaa siihen, minkälaiselle toimijalle voidaan myöntää avustusta. 

Joitain erityistavoitteiden alaisia toimia voivat toteuttaa vain toimivaltaiset viranomaiset kuten Maahanmuuttovirasto, poliisi tai ulkoministeriö. 

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

ISF-rahaston ohjelman mukaiset toimet ovat pääosin sisällöltään sellaisia, että avustuksen saajina voivat olla vain toimivaltaiset viranomaiset. ISF-rahaston puitteissa toimivaltaisia viranomaisia ovat mm. poliisi, Tulli, Oikeusrekisterikeskus ja pelastustoimen viranomaiset. 

Osa ISF-rahaston toimista on sellaisia, että niihin voidaan myöntää avustusta myös muille kuin viranomaisille. Muun muassa ihmiskaupan vastaisiin toimiin, rikosten uhrien tukemiseen tai väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn voidaan myöntää avustusta esim. järjestöille.

Operatiivista tukea eli kohdennettua yleisavustusta voivat rahaston ohjelman mukaisesti saada poliisi ja Oikeusrekisterikeskus.

ISF-rahaston ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa määritellään tarkemmin, minkälaiselle taholle voidaan myöntää avustusta mistäkin ohjelman erityistavoitteesta. 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)

BMVI-rahastosta tuettavat toimet ovat luonteeltaan sellaisia, että rahoitusta voivat käytännössä saada vain toimivaltaiset viranomaiset kuten Rajavartiolaitos, ulkoministeriö tai sen edustustot, poliisi, Tulli ja Maahanmuuttovirasto. 

Operatiivista tukea eli kohdennettua yleisavustusta voivat rahaston ohjelman mukaisesti saada Rajavartiolaitos, Tulli ja ulkoministeriö.