Ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat

Ohjelmat

Jokainen EU:n jäsenmaa laatii kullekin EU:n sisäasioiden rahastolle ohjelmakauden 2021-2027 kattavan ohjelman. Ohjelmissa kuvataan mm. ohjelman toteuttamista koskeva strategia, ohjelman toimeenpanon taustalla tunnistetut haasteet, ohjelman toteuttamiseksi valitut erityistavoitteet, tuettavan toiminnan tyypit ja toimien kohderyhmät. 

Lisäksi ohjelmissa kuvataan toimia koskevat tulosodotukset, tulosten mittaamiseksi sovellettavat indikaattorit, määrärahojen alustava jakautuminen toimien välillä, kumppanien rooli ohjelman laatimisessa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä viestintätoimet.

Suomen AMIF- ja ISF-rahastoja sekä BMVI-rahoitustukivälinettä koskevat ohjelmat on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita.

Toimeenpanosuunnitelmat

Sisäministeriössä on valmisteltu rahastojen ohjelmien toimeenpanoa varten toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmat laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.   

Toimeenpanosuunnitelmat tarkentavat ohjelmia ja sisältävät suunnitelman siitä, millä aikataululla ohjelmien mukaisia toimia avataan haettavaksi. 

Toimeenpanosuunnitelma on tärkeä asiakirja avustuksen hakijoille hankkeiden ja toiminnan suunnittelun tueksi.

Ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat löydät aineistopankista