AMIF-rahaston seurantakomitea

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomiteaan kuuluvat seuraavat tahot: 

 • Ahvenanmaan maakuntahallitus 
 • Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto 
 • Sisäministeriö, poliisiosasto 
 • Sisäministeriö, rajavartio-osasto 
 • Ulkoministeriö 
 • Oikeusministeriö 
 • Valtiovarainministeriö 
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 • Työ- ja elinkeinoministeriö  
 • Sosiaali- ja terveysministeriö  
 • Poliisihallitus  
 • Suojelupoliisi  
 • Maahanmuuttovirasto  
 • Vastaanottokeskukset (1 edustaja) 
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (2 edustajaa) 
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
 • Tasa-arvoasian neuvottelukunta  
 • Suomen Kuntaliitto ry 
 • Suomen Punainen Risti 
 • Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt (2 edustajaa) 
 • Lastensuojelun keskusliitto ry
 • Nytkis ry 
 • Väestöliitto ry 
 • Moniheli ry 
 • Suomen Pakolaisapu 
 • Ihmisoikeuskeskus (pysyvä asiantuntija)

Asiakirjat ja jäsenet

Kokoukset ja kokousten materiaalit

AMIF-rahaston seurantakomitean kokous 23.11.2023

Kirjallinen menettely 11.-23.5.2023

AMIF-rahaston seurantakomitean kokous 30.3.2023

AMIF-rahaston seurantakomitean kokous 13.12.2022

AMIF-rahaston seurantakomitean kokous 16.9.2022

AMIF-rahaston seurantakomitean kokous 13.4.2022