Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

AMIF- ja ISF- rahastoista haetaan avustusta yli 22 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 19.6.2023 9.15
Uutinen
Euro-kolikkoja pinossa

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 kolmas hakukierros päättyi 31.5.2023. Rahastojen hallintoviranomainen sisäministeriö vastaanotti yhteensä 35 hakemusta. EU-rahoitusta haettiin yhteensä yli 22 miljoonaa euroa.

AMIF-rahastosta haetaan EU-rahoitusta noin 9,8 miljoonaa euroa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) hakuun jätettiin 22 hakemusta ja EU-rahoitusta haetaan yhteensä noin 9,8 miljoonaa euroa. Avustusta oli haettavana noin 8,8 miljoonaa euroa.

Viranomaistahoilta vastaanotettiin viisi hakemusta. Maahanmuuttovirasto haki avustusta kolmeen hankkeeseen, THL yhteen hankkeeseen ja ELY-KEHA-keskus yhteen hankkeeseen. Myös neljä kaupunkia haki EU-rahoitusta.

Yhdistyksiltä vastaanotettiin yhteensä yhdeksän hakemusta. Hakijoiden joukossa oli muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Pakolaisapu ry, Lähi-idän naisten yhdistys ry ja Pelastakaa Lapset ry. Koulutusorganisaatioilta vastaanotettiin neljä hakemusta.

Haussa oli avoinna toimia rahaston erityistavoitteista 1, 2 ja 3. Erityistavoitteeseen 2 laillinen maahanmuutto ja kotoutuminen jätettiin 20 hakemusta. Erityistavoitteeseen 1 turvapaikka – ja vastaanottojärjestelmät jätettiin kaksi hakemusta. 

AMIF-rahastosta on haettavissa EU-rahoitusta koko ohjelmakaudella yhteensä noin 62,4 miljoonaa euroa.

Löydät listan kevään 2023 AMIF-haussa vastaanotetuista hakemuksista Saapuneet hakemukset-sivulta.

ISF-rahastosta haetaan EU-rahoitusta noin 12,3 miljoonaa euroa

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) hakuun jätettiin 13 hakemusta ja EU-rahoitusta haetaan yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa. Avustusta oli haettavana noin 5,7 miljoonaa euroa, josta operatiivisen tuen osuus on 690 000 euroa. 

Poliisihallitus haki rahoitusta kolmeen hankkeeseen ja kahteen operatiivisen tuen toimintaan. Tulli haki rahoitusta kolmeen hankkeeseen ja Rikosseuraamuslaitos yhteen hankkeeseen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta vastaanotettiin kaksi hankehakemusta, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta yksi hakemus ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaiselta Ahvenanmaan poliisiviranomaiselta yksi hakemus. 

ISF-rahaston erityistavoitteista haussa oli avoinna erityistavoite 3 rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien parantaminen. Hankeavustuksen haku oli rajattu yhteen erityistavoitteen alaiseen täytäntöönpanotoimeen 3 D 1, joka koskee toimivaltaisten viranomaisten varusteiden ja koulutusvälineiden sekä muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittämistä. 

Haussa olevaa operatiivista tukea voidaan myöntää poliisille rajat ylittävän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja tutkimisessa tarvittavien teknisten välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpitoon sekä henkilöstömenoihin.

ISF-rahastosta on haettavissa EU-rahoitusta koko ohjelmakaudella yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa. 

Löydät listan kevään 2023 ISF-haussa vastaanotetuista hakemuksista Saapuneet hakemukset-sivulta.

Hakemuksia käsitellään EUSA2-järjestelmässä

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Hakemukset käsitellään ja avustuspäätökset laaditaan EU:n sisäasioiden rahastojen EUSA2-asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä. 

Hakijat näkevät EUSA2-järjestelmässä hakemuksensa tilatiedon ja voivat lähettää mahdolliset hakemukseen liittyvät tiedustelut järjestelmässä. Avustuspäätökset pyritään laatimaan 20.9.2023 mennessä. Julkaisemme listan EU-rahoituksen saaneista hankkeista myös verkkosivuillamme.

Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden ja operatiivisen tuen toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 1.1.2024.

Lisätietoja:

[email protected]