Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

EU:n sisäasioiden rahastojen haut käynnistyvät maaliskuussa

Julkaisuajankohta 31.1.2024 9.36
Uutinen
Kuvituskuva.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) kevään haut ovat avoinna 1.3-28.3.2024.

AMIF- ja ISF-rahastoista avustusta voivat hakea viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset sekä muut julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. BMVI-rahoitustukivälineestä voivat hakea rahoitusta tietyt viranomaiset.

Kevään 2024 AMIF-haku

Haussa ovat avoinna erityistavoitteen 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä mukaiset toimet 1A2 Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen, 1B1 Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen sekä 1B3 Onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen. 

Erityistavoitteesta 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen avataan haettavaksi toimet 2D3 Kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaamisen ja verkosto- ja alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä tietopohjan vahvistaminen sekä 2D4 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisäksi haettavana on paluuta ja uudelleenkotoutumista koskevan erityistavoitteen 3 kaikki toimet, mukaan lukien operativiinen tuki.

Haettavissa olevat toimet on kuvattu tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelman luonnoksessa vuosille 2024-2025, joka löytyy rahaston verkkosivuilta aineistopankista. Toimeenpanosuunnitelma vahvistetaan rahaston seurantakomitean käsittelyn jälkeen helmikuun alussa. 

Erityistavoitteen 1 mukaisiin hankkeisiin on haettavissa alustavasti noin 5,9 miljoonaa euroa, erityistavoitteen 2 mukaisiin hankkeisiin 3 miljoonaa euroa ja erityistavoitteen 3 mukaisiin hankkeisiin ja toimiin noin 2,35 miljoonaa euroa. Lopullinen haettavissa oleva avustuksen määrä ilmoitetaan hakuilmoituksessa haun käynnistyessä.

Kevään 2024 ISF-haku

Haussa ovat avoinna erityistavoitteen 2 mukaiset toimet 2A1 Osallistuminen operatiiviseen yhteistyöhön, 2B1 Koordinaatio, yhteistyömallit, verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi ja 2C1 Lähetetään yhteyshenkilöitä kansainvälisiin yhteistyöelimiin. Lisäksi haussa on avoinna erityistavoitteen 2 operatiivinen tuki. 

Erityistavoitteesta 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta avataan haettavaksi toimet 3A1 Osaamisen kehittäminen, 3B1 Yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamallien kehittäminen, 3C1 Tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen, 3D1 Kaluston, välineistön, varusteiden ja muun infrastruktuurin kehittäminen ja 3E1 Toimet kriittisen infrastruktuurin ja kansalaisten suojaamiseksi. 

Tarkempi tieto toimista on ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2024-2025. Toimeenpanosuunnitelma löytyy aineistopankista.

Erityistavoitteen 2 mukaisiin hankkeisiin on haettavissa alustavasti noin 3,1 miljoonaa euroa ja erityistavoitteen 2 operatiivista tukea on haettavissa noin 300 000 euroa. Erityistavoitteen 3 mukaisiin hankkeisiin on haettavissa alustavasti noin 6 miljoonaa euroa. Lopullinen haettavissa oleva avustuksen määrä ilmoitetaan hakuilmoituksessa haun käynnistyessä.

Kevään 2024 BMVI-haku

Haussa on avoinna ainoastaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvää erityistavoitteen 1 mukaista erityistoimirahoitusta. Rahoitusta voi käyttää tietojärjestelmien loppukäyttäjien valmiuksien vahvistamiseen henkilöllisyystietojen käsittelyssä sekä SIRENE-toimiston kapasiteetin vahvistamiseen. Avustusta voivat hakea Rajavartiolaitos, poliisi, Maahanmuuttovirasto ja Tulli.

Osallistu hakukoulutuksiin

Järjestämme hakijoille koulutusta ja kyselytunteja helmi-maaliskuussa. Koulutuksissa opastamme hakijoita hakuprosessiin ja hakemuksen valmisteluun liittyvissä asioissa. Kyselytunneilla voit esittää kysymyksiä suoraan hallinnointiviranomaisen edustajalle ja oppia muiden hakijoiden kysymyksistä.

Lisätietoa:

[email protected]