Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

EU:n sisäasioiden rahastojen syksyn hauissa haettavissa yhteensä 25,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta

Julkaisuajankohta 17.6.2024 11.15
Uutinen
Kuvituskuva

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) syksyn haut ovat avoinna 3.-30.9.2024.

Lopullinen haettavissa oleva avustuksen määrä ilmoitetaan kunkin rahaston hakuilmoituksissa haun käynnistyessä. AMIF- ja ISF-rahastoista avustusta voivat hakea viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset sekä muut julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. BMVI-rahoitustukivälineestä voivat hakea rahoitusta tietyt kansalliset viranomaiset.

Syksyn 2024 AMIF-haku

AMIF-haussa on erityistavoitteessa 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä avoinna toimi 1A2 Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen. 
Erityistavoitteesta 2 laillinen muuttoliike ja kotoutuminen avataan haettavaksi toimet 2A1 työperäistä maahanmuuttoa koskevien prosessien sujuvoittaminen, 2B1 oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen sekä 2C1 laillisen maahanmuuton väyliä koskeva kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi haettavana ovat kotoutumisen edistämistä koskevat toimet 2D7 maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja 2D8 maahanmuuttajalasten ja nuorten koulu- ja opintomenestyksen tukeminen.

Erityistavoitteessa 3 haettavana ovat kaikki paluuta ja uudelleenkotoutumista koskevat toimet, mukaan lukien operatiivinen tuki.

EU-rahoitusta on haettavana yhteensä noin 14,6 miljoonaa euroa, josta erityistavoitteessa 1 noin 4,5 miljoonaa euroa, erityistavoitteessa 2 noin 6,5 miljoonaa euroa ja erityistavoitteessa 3 noin 3,6 miljoonaa euroa.

Syksyn 2024 ISF-haku

Haussa ovat avoinna erityistavoitteen 1 tietojen vaihto mukaiset toimet 1A1 toteutetaan Schengen-arvioinnin edellyttämät muutokset tietojenvaihtoon liittyen, 1A2 muut unionin säännöstön soveltamiseen liittyvät toimet, 1B1 tietojärjestelmien yhteentoimivuus, 1C1 tiedonvaihdon tehostaminen sekä 1D1 digitalisaation edistäminen. Erityistavoitteen 1 operatiivinen tuki ei ole haettavissa syksyllä 2024 

Erityistavoitteesta 2 rajat ylittävä yhteistyö avataan haettavaksi 2A1 osallistuminen operatiiviseen yhteistyöhön, 2B1 koordinaatio, yhteistyömallit, verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi ja 2C1 lähetetään yhteyshenkilöitä kansainvälisiin yhteistyöelimiin. Lisäksi haussa on avoinna erityistavoitteen 2 operatiivinen tuki. 

Erityistavoitteesta 3 rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta avataan haettavaksi toimet 3A1 osaamisen kehittäminen, 3B1 yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamallien kehittäminen, 3C1 tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen, 3D1 kaluston, välineistön, varusteiden ja muun infrastruktuurin kehittäminen ja 3E1 toimet kriittisen infrastruktuurin ja kansalaisten suojaamiseksi. 

EU-rahoitusta on haettavana yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa, josta erityistavoitteessa 1 noin 550 000 euroa, erityistavoitteessa 2 noin 3,1 miljoonaa euroa hankeavustuksina ja 300 000 operatiivista tukea ja erityistavoitteessa 3 alustavasti noin 3,3 miljoonaa euroa.

Syksyn 2024 BMVI-haku

Haussa ovat avoinna ainoastaan erityistavoitteen 1 mukaiset erityistoimet:

 • Yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökehyksen toimeenpano, jonka puitteissa rahoitusta voi käyttää tietojärjestelmien loppukäyttäjien valmiuksien vahvistamiseen henkilöllisyystietojen käsittelyssä sekä SIRENE-toimiston kapasiteetin vahvistamiseen. Rahoitusta on haettavana noin 730 000 euroa.
 • Automatisoidut ratkaisut maarajanylityspaikoille rajatarkastusten sujuvoittamiseksi EES-rajanylitystietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Rahoitusta on haettavana noin 1,9 miljoonaa euroa.

Lisäksi avataan haettavaksi Älykkäät rajat –erityistoimirahoitus EES- ja ETIAS-järjestelmien käyttöönottoihin valmistautumiseksi. Haku on ehdollinen edellyttäen, että komissio myöntää Suomelle rahoituksen erityistoimen toteuttamiseen. Haettavaksi tullee noin 2 miljoonaa euroa.

Syksyn hakukoulutuksia elo-syyskuussa 

Järjestämme hakijoille koulutusta ja kyselytunteja hakuprosessiin ja hakemuksen valmisteluun liittyvissä asioissa. Kyselytunneilla voit esittää kysymyksiä suoraan hallinnointiviranomaisen edustajalle ja oppia muiden hakijoiden kysymyksistä.

 • Mihin voin hakea rahoitusta syksyn ISF-haussa, 13.8. klo 10-11.30
 • Mihin voin hakea rahoitusta kevään BMVI-haussa, 20.8. klo 10-11
 • Mihin voin hakea rahoitusta kevään AMIF-haussa (ml. kohderyhmän todentaminen), 27.8. klo 10-11.30
 • Miten laadin menestyksekkään hankehakemuksen, 5.9. klo 10-12
 • Miten laadin hankkeen kustannusarvion - Osa 1: tukikelpoiset kustannukset ja kustannusmallit, 10.9. klo 10-12
 • Miten laadin hankkeen kustannusarvion - Osa 2: hankkeen palkkakustannukset, 12.9. klo 10-12
 • Hankkeiden tulostavoitteet ja indikaattorit, 17.9. klo 10-12
 • Opastus hakijoille EUSA2-järjestelmän käyttöön, 20.9. klo 10-11.30
 • Kyselytunti hakijoille I, 23.9. klo 10-11
 • Kyselytunti hakijoille II, 25.9. klo 10-11

Löydät tarkempia tietoja koulutuksista ja ilmoittautumislinkit Tapahtumat ja koulutukset-sivulta.

Lisätietoja:

[email protected]