Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Kevennyksiä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäveron käsittelyyn

Julkaisuajankohta 12.12.2023 9.22
Uutinen

Valtion virastojen ja laitosten arvonlisäveron käsittely EU-sisäasioiden rahastoista rahoitettavissa hankkeissa ja toimissa on muuttunut.

Rahastoasetuksen (119/2022) 30 § 2 mom. säädetään, että avustuksen saajan on osoitettava hallintoviranomaiselle Verohallinnolta saadulla selvityksellä, että arvonlisäveron osalta ei ole vähennysoikeutta eikä siihen ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta. Hallintoviranomainen voi kuitenkin hyväksyä avustuksen saajan esittämän muun riittävän ja perustellun selvityksen, joka perustuu merkityksellisiin tosiseikkoihin, jos erillisen selvityksen pyytäminen Verohallinnolta on ilmeisen tarpeetonta.

Verohallinto on todennut, että koska arvonlisäverolain (1993/1501) 116 §:n mukaan valtio ei saa tehdä hankinnoissaan alv- vähennystä, virasto tai laitos voi ensin antaa itsenäisesti selvityksen siitä, ettei sillä valtion virastona tai laitoksena ole alv- vähennysoikeutta. Tämän jälkeen virasto tai laitos voi tarvittaessa pyytää asiasta Verohallinnolta kirjallista vahvistusta. 

Verohallinnon linjauksen pohjalta hallintoviranomainen voi siis jatkossa hyväksyä viraston tai laitoksen oman selvityksen vähennysoikeudesta. Selvitykseen tulee kuitenkin liittää viraston tai laitoksen esimerkiksi jonkin aiemman hankkeen yhteydessä verohallinnolta saatu alv-ohjaus, jossa todetaan alv-vähennysoikeudesta. Selvitykseksi ei siis riitä pelkästään avustuksen saajan tai siirron saajan omiin johtopäätöksiin perustuva selvitys. Alv- ohjaus voi olla aiempien ohjelmakausien puitteissa rahoitetulle hankkeelle annettu ohjaus. Hallintoviranomainen arvioi, onko annettu selvitys riittävä. 

Jos virasto tai laitos on uusi sisäasioiden rahastojen avustuksen saaja, tulee kirjallista vahvistusta ensimmäiseen hankkeeseen hakea verottajalta. Lisäksi, jos hankkeeseen sisältyy arvonlisäverollista liiketoimintaa, tulee alv-ohjaus aina hakea Verottajalta erikseen.

Lisätietoja:

[email protected]