Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku syksy 2024

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) syksyn 2024 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään 3.-30.9.2024.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa ovat avoinna rahaston ohjelman mukaiset erityistavoitteet 1, 2 ja 3.  

Tarkemmat tiedot haettavina olevista toimista löydät toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2024-2025. Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Haettavana on EU-rahoitusta yhteensä noin 14,6 miljoonaa euroa, josta erityistavoitteessa 1 noin 4,5 miljoonaa euroa, erityistavoitteessa 2 noin 6,5 miljoonaa euroa ja erityistavoitteessa 3 noin 3,6 miljoonaa euroa. Haettavana olevan EU-rahoituksen määrä tarkentuu lähempänä haun ajankohtaa ja se ilmoitetaan myös hakuilmoituksessa.