Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ansökan hösten 2024

På denna sida hittar du preliminär information om asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) ansökningsomgång hösten 2024. Sidan uppdateras regelbundet och de slutliga uppgifterna om ansökan finns på denna sida när ansökan inleds.

När är ansökningstiden öppen?

Ansökningstiden är 3–30 september 2024.

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål ingår i ansökan?

De särskilda målen 1, 2 och 3 i fondens program är lediga att sökas.

Närmare uppgifter om de ledigförklarade åtgärderna finns i genomförandeplanen för 2024-2025. Du hittar AMIF-fondens genomförandeplan i materialbanken.

Vem kan ansöka?

Understöd kan sökas av offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

Det totala beloppet av det understöd som söks

EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 12,6 miljoner euro, varav cirka 4,5 miljoner euro för det särskilda målet 1, cirka 6,5 miljoner euro för det särskilda målet 2 och cirka 1,6 miljoner euro för det särskilda målet 3. Beloppet av den EU-finansiering som kan sökas preciseras närmare tidpunkten för ansökan och anges också i utlysningen.