Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) haku syksy 2024

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) syksyn 2024 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään 3.-30.9.2024.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa ovat avoinna ainoastaan seuraavat erityistavoitteen 1 mukaiset erityistoimet:

  • Yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökehyksen toimeenpano, jonka puitteissa rahoitusta voi käyttää tietojärjestelmien loppukäyttäjien valmiuksien vahvistamiseen henkilöllisyystietojen käsittelyssä sekä SIRENE-toimiston kapasiteetin vahvistamiseen. 
  • Automatisoidut ratkaisut maarajanylityspaikoille rajatarkastusten sujuvoittamiseksi EES-rajanylitystietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. 

Lisäksi avataan haettavaksi Älykkäät rajat –erityistoimirahoitus EES- ja ETIAS-järjestelmien käyttöönottoihin valmistautumiseksi. Haku on ehdollinen edellyttäen, että komissio myöntää Suomelle rahoituksen erityistoimen toteuttamiseen. 

Tarkemmat tiedot haettavina olevista toimista löydät toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2024-2025. Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea vain tietyt kansalliset viranomaiset. 

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Haettavaksi tullee yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.