Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) ansökan hösten 2024

På denna sida hittar du preliminär information om finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och viserings (BMVI) ansökningsomgång hösten 2024. Sidan uppdateras regelbundet och de slutliga uppgifterna om ansökan finns på denna sida när ansökan inleds.

När är ansökningstiden öppen?

Ansökningstiden är 3–30 september 2024.

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål ingår i ansökan?

Särskilda åtgärder enligt fondens särskilda mål 1 är lediga att sökas.

Närmare uppgifter om de ledigförklarade åtgärderna finns i genomförandeplanen för 2024-2025. Du hittar AMIF-fondens genomförandeplan i materialbanken.

Vem kan ansöka?

Understöd kan sökas bara vissa myndigheter. I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

Det totala beloppet av det understöd som söks

Beloppet av den EU-finansiering som kan sökas preciseras närmare tidpunkten för ansökan.