Övervakningskommittén för AMIF-fonden

Övervakningskommittén för asyl-, migrations- och integrationsfonden består av följande aktörer: 

 • Ålands landskapsregering 
 • Inrikesministeriet, migrationsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, polisavdelningen 
 • Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
 • Utrikesministeriet 
 • Justitieministeriet 
 • Finansministeriet 
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
 • Arbets- och näringsministeriet  
 • Social- och hälsovårdsministeriet  
 • Polisstyrelsen  
 • Skyddspolisen  
 • Migrationsverket  
 • Förläggningar (1 representant) 
 • Närings- trafik- och miljöcentralerna (2 representanter) 
 • Delegationen för etniska relationer 
 • Delegationen för jämställdhetsärenden  
 • Finlands Kommunförbund rf 
 • Finlands Röda Kors 
 • Arbetslivs- och näringsorganisationer (2 representanter) 
 • Barnskyddets centralförbund rf
 • Nytkis ry 
 • Befolkningsförbundet rf 
 • Moniheli ry 
 • Finlands Flyktinghjälp 
 • Människorättscentret (ständig medlem)

Dokument och medlemmar

Möten och mötesmaterial

Skriftligt förfarande av AMIF övervakningskommittén 11-23.5.2023

Mötet för övervakningskommittén för AMIF fonden 30.3.2023

Mötet för övervakningskommittén för AMIF fonden 13.12.2022

Mötet för övervakningskommittén för AMIF fonden 16.9.2022

Mötet för övervakningskommittén för AMIF fonden 13.4.2022