EUSA-järjestelmän saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten sisäasioiden EU-rahastojen sähköinen järjestelmässä (EUSA-järjestelmä) noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

EUSA-järjestelmä täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sähköisessä järjestelmässä on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

EUSA-järjestelmää on käytetty ja käytetään ohjelmakaudella 2014-2020. Ohjelmakaudella 2021-2027 siirrytään käyttämään uutta sähköistä järjestelmää. Käytöstä poistuvaa EUSA-järjestelmää käyttää tulevina vuosina vain rajattu määrä hanketoimijoita mm. raportointiin, maksatuksiin ja tarkastuksiin. EUSA-järjestelmän tietoihin perustuen toimitetaan komissiolle viimeiset ohjelmakautta koskevat tilitykset ja raportit vuoden 2023 loppuun mennessä ja tämän jälkeen komissio voi vielä omien tarkastustensa perusteella edellyttää muutoksia hankkeiden maksatuksiin. 

Saavutettavuuskriteerien arvioinnin on tehnyt poliisin informaatioteknologiakeskus. Selvityksessä on todettu, että saavutettavuuden puutteellisuuksien korjaaminen vaatisi nykyisen järjestelmäympäristön ja teknologian päivittämistä, joka nähdään rahastoviranomaisen näkökulmasta kohtuuttomana rasitteena, kun otetaan huomioon järjestelmän elinkaari, sen rajattu käyttäjäkunta sekä muutoksista koituvat kustannukset.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected]. Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected], puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Järjestelmän lomakkeiden täyttäminen ja sen ohjeistus perustuvat saavutettavan järjestelmän oppaan sekä lomakkeissa olevien infolaatikoiden ohjeteksteihin. (1.3.3) Mikäli jokin järjestelmään liittyvä ohjeistus ei ole mielestäsi saavutettavia, olethan yhteydessä [email protected]. Järjestelmän lomakkeissa tietyt otsikoiksi tarkoitetut tekstit ovat pelkästään lihavoituja ja ne eivät seuraa html-kielen otsikkoattribuutteja eikä näin ollen loogista otsikkorakennetta. (1.3.1, 2.4.6)

 •  
 • Lomakkeen kenttien ja toimintoelementtien ryhmittely ei ole johdonmukaista ja yhtenäistä. (1.3.3) Lisäksi lomakekentille ei ole mahdollista nimetä tyyppiä. (1.3.5)

 • Järjestelmä ei kaikilta osin täytä taustan ja tekstin välistä vähimmäiskontrastisuhdetta. (1.4.3) 

 • Järjestelmän sisältö mm. isot tekstikentät eivät rivity oikein suurennettaessa. Lisäksi etusivun napit sekä kirjautumiskentät venyttävät ruutua suurennettaessa. (1.4.10)

 • Järjestelmän tekstin välitys ei täytä kriteeristön vähimmäisiä kirjasinkokovaatimuksia. (1.4.12)

 • Järjestelmän kaikkiin toimintoihin ei pääse käsiksi pelkällä näppäimistöllä. (2.1.1)

 • Lomakkeen 30 minuutin aikakatkaisusta ei tule reaaliaikaista varoitusta eikä sitä voi kytkeä pois päältä. (2.2.1)

 • Järjestelmässä ei ole pikalinkkejä oleelliseen sisältöön, mutta lomakkeiden yläpuolella kulkee otsikkonauha, joka kertoo käyttäjän sijainnin. Sijaintinauhaa ei voi kuitenkaan pitää sivustokarttana, jonka kautta voisi navigoida eri sivujen välillä. (2.4.1, 2.4.5)

 • Lomakkeelle siirryttäessä kaikilla hakemuksilla (isfb, isfp, amif) on sama otsikko "Hakemus". Lomakkeen tyyppi on eritelty ainoastaan verkkosoitteessa. (2.4.2)

 • Tekstikentillä ei ole nimilappua käytössä (2.5.3)

 • Järjestelmän sivuilla ei ole htlm-koodissa merkintää kielestä. (3.1.1) 

 • Järjestelmässä lähetettyä informaatiota ei voida peruuttaa, kun se on lähetetty. (3.3.4) 

 • Verkkopalvelu sisältää virheitä XHTML-koodissa. (4.1.1)  

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Sähköiseen järjestelmään kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-palvelun tunnistautumisen ja valtuusrekisterin kautta. Sisäministeriö ei voi suoraan vaikuttaa sen sisältöön tai saavutettavuuteen. Voit kuitenkin aina ottaa meihin yhteyttä ([email protected]) ja yritämme löytää vaihtoehtoisen tavan tarvitsemasi tiedon toimittamiselle.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme. Lisäksi  saavutettavuuskriteerien arvioinnin on tehnyt poliisin informaatioteknologiakeskus

Tämä seloste on päivitetty 14.9.2021.