Från och med början av 2023 ansöks och administreras finansierade projekt och verksamhet under programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor i det elektroniska ärendehanterings- och behandlingssystemet för EU:s fonder för inrikes frågor, det vill säga EUSA2.

Systemet tas i bruk stegvis och alla projektgenomförare som fått ett positivt beslut i ansökan våren 2022 är de första användarna av systemet. Färdiga funktioner i systemet är upprättande av halvtidsrapporter och ansökan om ändring i understödsbeslutet. Utöver dessa är det möjligt att ställa frågor om projektet eller rapporten, ansöka om omprövning av beslutet och meddela om ett eventuellt fel i beslutet.

Projekt med endast slutrapport (tidsfrist 15 maj 2023) kan ännu inte inleda rapporteringen eftersom slutrapporteringsfunktionen ännu inte är klar. Projekten informeras om ibruktagandet av funktionerna per e-post och på webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor samt i sociala medier.

Observera att det nya EUSA2-systemet endast används för projekt som beviljats finansiering för programperioden 2021–2027. Rapporteringen av projekt under programperioden 2014–2020 sker fortfarande i det tidigare ansöknings- och ärendehanteringssystemet, dvs. EUSA-systemet.

Inloggning i systemet

Logga in i EUSA2-systemet på adressen https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/ (länk till en annan webbplats). Inloggning sker med Suomi.fi-identifikation.

Systemet fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras senaste uppdateringar, såsom Microsoft Edge, Chrome och Firefox. Det går inte att garantera att Internet Explorer fungerar.

Säkerhetsklassificerad information kan inte behandlas i systemet.

Mer information om EUSA2 hittar du i systemets bruksanvisning i materialbank.

Nyttiga länkar: