Ansökningsprocessen i ett nötskal

 1. Projektets beredning, idéutveckling och planering

  Börja bereda projektet i god tid. Kartlägg projektets organisation, dvs. projektpartner och samarbetspartner. Se till att projektets samfinansiering är i skick. Samfinansiering innebär den del av projektets totala kostnad som EU-finansieringen inte täcker.  

  Sök nödvändiga fullmakter i Suomi.fi-tjänsten så att rätt person kan lämna in ansökan för handläggning i nytt EUSA2-systemet.  

 2. Information från förvaltningsmyndigheten

  Följ förvaltningsmyndighetens informering så att du får tidsenlig information om ansökningen och får information om till exempel utbildningar. Förvaltningsmyndigheten kommunicerar om ansökningarna på webbplatsen, på Twitter och i nyhetsbrevet. 

  På ansökningstidens första dag publiceras inrikesministeriets meddelande samt tidningsannonser i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet om öppna utlysningar. 

 3. Förkovring i ansökningsmaterialet

  Sätt in dig noga i ansökningsmaterialet. Det finns en exakt förteckning över ansökningsmaterialet i ansökningsanmälan för den ansökan, via vilken du ämnar söka understöd. Ansökningsmaterialet har samlats i materialbanken.  

 4. Deltagande i ansökningsutbildningar

  Anmäl dig och delta i utbildningar och evenemang som ordnas av fondernas förvaltningsmyndighet. På utbildningarna kan du ställa frågor och få svar direkt av sakkunniga. Information om utbildningar publiceras på fondernas webbplats. 

  Även projektpartner är välkomna på utbildningarna.  

 5. Ansökning av finansiering med Excel-formulär

  Ansökningen lämnas in till förvaltningsmyndigheten via EUSA2-systemet. Utlysningen är öppen 4–6 veckor. Ansökan kan lämnas in när som helst medan utlysningen är öppen. Det lönar sig inte att lämna in ansökan i sista minut utan skicka den i god tid. Ansökan ska vara inlämnad inom ansökningstiden för att den ska tas upp för handläggning.

 6. Handläggning av ansökan vid inrikesministeriet

  Efter att ansökningstiden upphör börjar förvaltningsmyndigheten handlägga ansökningar. Du kan läsa mera om handläggningen av ansökningar på sidan Behandling av ansökningar.

 7. Projekt- eller verksamhetsspecifikt understödsbeslut

  Understödsbesluten upprättas cirka fyra månader efter att utlysningen upphört. 

  De positiva och negativa understödsbeslut skickas per e-post till den kontaktperson som anges i ansökan samt till den sökandes organisation, om dess e-postadress anges i ansökan.