Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku syksy 2024

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn 2024 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään 3.-30.9.2024.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa ovat avoinna kaikki kolme erityistavoitetta ja niiden mukaiset toimet. Operatiivista tukea on haettavissa vain erityistavoitteessa 2.

Tarkemmat tiedot haettavina olevista toimista löydät toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2024-2025. Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

EU-rahoitusta on haettavana:

  • Erityistavoite 1 Tietojen vaihto noin 0,5 miljoonaa euroa
  • Erityistavoite 2 Rajat ylittävä yhteistyö noin 3,4 miljoonaa euroa
  • Erityistavoite 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta alustavasti noin 3,3 miljoonaa euroa