Hur ansöker jag om understöd?

Understöd söks och projekten förvaltas inom ramen för EUSA2-systemet, som är elektroniskt systemet för EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027. Du hittar mer information om systemet från EUSA2-systemets egen sida.

Kolla in vår guide till EUSA2-systemet och se till att suomi.fi-autentiseringen lyckas och att rätt personer har den nödvändiga myndigheten.

Du hittar EUSA2-guiden i materialbanken.