Hur ansöker jag om understöd?

Ansökan om understöd görs inom ramen för EU:s fonderför inrikes frågors elektroniska system för kommunikation och rapportering, dvs. EUSA-systemet. Den sökande upprättar ansökan på en ansökningsblankett i Excel-format. 

Ansökningsblanketten och dess bilagor ska lämnas in för ansökan i EUSA-systemet. Ansökan lämnas in genom att fylla i blanketten: 

 • Den sökande fyller i projektets namn på blanketten, väljer rätt fond och ett särskilt mål och lägger till kontaktpersonens e-postadress.  
 • Ansökningsblanketten (Excel) och dess bilagor bifogas blanketten. 
 • Som tecken på att blanketten lämnats in får kontaktpersonen en kopia av de uppgifter som sänts, den ifyllda blanketten och bilagorna, dvs. ansökningsblanketten och bilagorna till den, till sin e-post.  
 • Det lönar sig att spara en kopia åt sig själv. 

Ansökningsblanketten finns på Materialbank.

EUSA-systemet 

Inlämnande av ansökningsblanketten i EUSA-systemet 

För att lämna in en ansökan i EUSA-systemet ska 

 • den sökande identifiera sig i Suomi.fi-identifikation 
 • den sökande ha fullmakt för tjänsten Suomi.fi. 

Tjänsten Suomi.fi

Identifiering  

Den sökande ska identifiera sig med hjälp av tjänsten Suomi.fi för att kunna lämna in ansökan i EUSA-systemet.  

För att kunna logga in på Suomi.fi krävs stark personlig autentisering, dvs. bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. 

Fullmakt för tjänsten Suomi.fi 

För att kunna sköta ärenden inom EUSA-systemet ska personen i fråga ha en fullmakt för tjänsten Suomi.fi som beviljats av en person som har namnteckningsrätt i organisationen eller rätt att ge fullmakt.  

Fullmakter som används i projektfinansieringstjänsterna för EU:s fonder inom området för inrikes frågor: 

 • Utarbetande av dokument för projekt inom EU:s fonder inom området för inrikes frågor: Genom denna fullmakt kan den som beviljas fullmakt på fullmaktsgivarens vägnar utarbeta dokument som rör ansökningar, förvaltning och övervakning av projekt som finansieras ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor.  
 • Utarbetande och inlämnande av dokument för projekt inom EU:s fonder inom området för inrikes frågor: Genom denna fullmakt kan den som beviljas fullmakt på fullmaktsgivarens vägnar utarbeta dokument som rör ansökningar, förvaltning och övervakning av projekt som finansieras ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor och lämna in dem för myndighetsbehandling.  

Beviljande av fullmakt  

Tjänsten Suomi.fi utnyttjar handelsregistret, föreningsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) samt fullmaktsregistret.  

Om ett finskt samfund inte har ett FO-nummer, är det inte möjligt att ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter eller med hjälp av en tjänst för tjänstemannabefullmäktiganden. 


Företags och föreningars fullmakter 


För ett företags eller en förenings räkning kan ärenden skötas med vissa verksamhetsroller utan särskild fullmakt. 

Följande institutionella roller kan användas för att sköta ärenden på företages vägnar: 

 • Verkställande direktör 
 • Ställföreträdare för verkställande direktören 
 • Vice verkställande direktör 
 • Styrelseordförande i aktiebolag 
 • Person namnteckningsrätt i företaget 
 • Utredare 
 • På föreningens vägnar kan ärenden skötas av:  
 • Ordförande  
 • Styrelseledamot 
 • Annan namntecknare som har i registret antecknad rätt att företräda föreningen ensam 

Möjligheten att på eget initiativ bemyndiga ett företag eller en förening kan kollas på webbplatsen Suomi.fi. 

Myndigheters, kommuners, församlingars och läroanstalters fullmakter 


Myndigheter, kommuner, församlingar och läroanstalter använder så kallade tjänster tjänstemannabefullmäktiganden. Dessa organisationer ska först ansöka om fullmakt för sin företrädare.  

Personer som har fått fullmakt kan ge och begära Suomi.fi-fullmakter på eget initiativ i tjänsten. Tjänstemannen registrerar fullmakten på basis av ansökan.