Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande förklarar hur webbtjänsten eusa-rahastot2021.fi för EU-fonder följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka är bristerna i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss feedback om tillgänglighetsproblem. Vi tar hänsyn till tillgänglighet när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgängliga är sidorna?

Webbtjänsten eusa-rahastot2021.fi uppfyller tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivån som krävs enligt lag (WCAG-kriterier 2.1) . 

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten för vår webbtjänst. Om du hittar några problem som inte beskrivs på den här sidan, vänligen meddela oss så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss via e-post på [email protected] Rubricera ditt meddelande "Gensvar på tillgänglighet". Skriv även webbadressen till den sida där du hittade bristerna i ditt meddelande.

Tillgänglighetskontroll

Södra Finlands regionförvaltningsverket övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns en noggrann beskrivning av hur du kan anföra ett klagomål och hur ärendet hanteras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enhet för tillgänglighetskontroll
Webbtjänsten för tillgänglighetskrav tillganglighetskrav.fi
[email protected], telefon (växel) 0295 016 000

Mer detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten är helt tillgänglig i alla avseenden. 

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas i EUSA-fondernas innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020.

Hur har tillgängligheten testats?

Alla iakttagelser i detta tillgänglighetsutlåtande baseras på våra egna observationer om huruvida webbtjänsten uppfyller lagens krav. 

Denna redogörelse har upprättats den 5 maj 2022. 

Webbsidan har publicerats i februari 2018.