Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Uusilla BMVI-hankkeilla ylläpidetään ja kehitetään rajaturvallisuutta ja viisumipolitiikkaa

Julkaisuajankohta 19.3.2024 12.54
Uutinen

Sisäministeriö myönsi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) syksyn 2023 haussa yhteensä noin 25,3 miljoonaa euroa EU-rahoitusta viiteen hankkeeseen ja kolmen viranomaisen operatiiviseen toimintaan. 

Hankkeilla kehitetään kansallista ja unionin laajuista rajaturvallisuutta

Rahoitustukivälineen erityistavoitteesta 1 Yhdennetty rajaturvallisuus myönnettiin EU-rahoitusta viiteen hankkeeseen. VL 2025 Valvontakyky II-hankkeessa (EU-rahoitusosuus 9 211 579 e) Rajavartiolaitos hankkii toiseen uuteen vartiolaivaansa tekniikkaa ja laitteita, joiden avulla merellisen alueen valvontakyky tuodaan toimintaympäristön sekä Rajavartiolaitoksen tehtävien edellyttämälle tasolle. Hankkeen puitteissa toteutetaan lisäksi kahteen uuteen vartiolaivaan suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien laajat käyttömahdollisuudet.

Rajavartiolaitoksen Net-EES-hankkeessa (834 462 e) parannetaan EU:n rajanylitystietojärjestelmän (EES eli Entry Exit System) käytettävyyttä tilanteissa, joissa muita järjestelmiä tai teknisiä ratkaisuja ei ole käytettävissä. Lisäksi Rajavartiolaitos toteuttaa Kansallisen ETIAS-seurantalistan samannimisessä hankkeessa (268 155 e). Seurantalistan avulla Schengen-alueen rajaturvallisuus parantuu, kun epäillyistä henkilöistä saadaan kuulutustietoja jo matkustusluvan hakuvaiheessa. EES- ja ETIAS-järjestelmät ovat osa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja ne tulevat koskemaan Schengen-alueelle matkustavia kolmansien maiden kansalaisia.

Myös Maahanmuuttoviraston kahdessa hankkeessa kehitetään valmiuksia toteuttaa virastolle kuuluvia EES- ja ETIAS-asetusten mukaisia velvoitteita. EES -asetuksen ja EU -tietojärjestelmien yhteentoimivuuden velvoitteiden toteutus Migrillä-hankkeessa (1 160 412 e)  ja ETIAS-asetuksen ja IO-asetuksen velvoitteiden toteuttaminen Migrissä -hankkeessa (363 498 e) rakennetaan tarvittavia toiminnallisuuksia ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmään, jotta virasto voi ottaa uudet tietojärjestelmät käyttöön EU-säädösten mukaisesti. 

Välttämättömiä turvallisuustoimintoja ylläpidetään EU-rahoituksella

Erityistavoitteesta 1 myönnettiin operatiivista tukea kolmelle viranomaiselle. Tullille myönnettiin 750 000 euroa PTR-kameravalvontajärjestelmän eli poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteisen teknisen valvonnan kamerajärjestelmän ylläpitoon. Rajavartiolaitokselle myönnettiin 10 9200 00 euroa valvontakaluston ja automaattisten rajatarkastuslaitteistojen ylläpitoon. Tämä tarkoittaa käytännössä vartiolaiva Turvan poltto- ja voiteluainekuluja sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman automaattisen rajatarkastuslaitteistokokonaisuuden ylläpitokuluja.

Erityistavoitteesta 2 Yhteinen viisumipolitiikka myönnettiin operatiivista tukea ulkoministeriölle Suomen kansallisen viisumitietojärjestelmä VISA:n ylläpitoon ja tukeen (1 799 230 e). EU-rahoituksen avulla turvataan viisumitietojärjestelmän häiriötön ja tietoturvallinen toiminta.

BMVI-rahoitustukivälineen kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä noin 81 miljoonaa euroa, josta syksyn 2023 haussa oli haettavissa noin 26,5 miljoonaa euroa. BMVI-rahoitustukivälineestä avustusta voivat hakea rahaston luonteesta johtuen vain tietyt viranomaiset.

Rahoitetut BMVI-hankkeet ja operatiivinen toimint