Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Cybercrime Exit 3 -hanke pilotoi ja kehittää nuorten kyberrikollisuuden ennalta estävää toimintaa

Julkaisuajankohta 21.5.2024 9.35
Uutinen
Kuvassa on kolme henkilöä: Cybercrime Exit -toimintaa ja hanketta vetävät projektipäällikkö Viivi Lehtinen, tarkastaja Aki Somerkallio ja tarkastaja Sari Latomaa.
Cybercrime Exit -toimintaa ja hanketta vetävät projektipäällikkö Viivi Lehtinen (keskellä), tarkastaja Aki Somerkallio (vasemmalla) ja tarkastaja Sari Latomaa (oikealla).

Cybercrime Exit 3 - Nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn pilotointi ja koulutus -hanke on osa poliisin ennalta estävää erityistoimintaa, jolla estetään nuorten vakavaa tietoverkkorikollisuutta ja siitä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ja vahinkoa yksilön, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Toiminta käynnistyi Keskusrikospoliisissa sijaitsevassa Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksessa vuonna 2020. Cybercrime Exit 3-hanke saa EU-rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF). Hankkeen EU-rahoitusosuus on 551 921 euroa ja hanke on käynnissä ja 1.1.2023-31.12.2025.

Hankkeen tavoitteena on luoda poliisille 2025 mennessä ennalta estävä kyvykkyys puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten kyberrikoskierteeseen tutkimukseen perustuvien interventioiden ja yhteistyöverkoston tuella. Toistaiseksi hankkeessa on koulutettu EET-toimijoita kuudessa poliisilaitoksessa, tavoittaen yli sata poliisia ja Ankkuritoimijaa poliisilaitosten eri toiminnoista.

Hankkeen tiimoilta on myös järjestetty ennaltaehkäiseviä kampanjoita, kuten Google Ads-kampanja, joka saavutti 12 000 näyttökertaa sekä HSL bussimainos, joka tavoitti 310 000 matkustajaa. Lisäksi hanke on järjestänyt tapahtumia, sosiaalisen median kampanjoita ja luentoja. Hanke mm. esiintyi helmikuussa Pohjoismaiden suurimmassa tietoturva-alan Disobey -hakkeritapahtumassa, jossa tavoitettiin laajasti eettisiä hakkereita ja tietoturva-alan edustajia. 

Hankkeen EXIT-toimintaan on ohjautunut lisääntyvissä määrin kohderyhmän nuoria, joiden tietoverkkorikoskierteeseen on kyetty puuttumaan onnistuneesti. Nuoria on osallistunut aktiivisesti hankkeen toiminnan kehittämiseen ja työtä on tehty laaja-alaisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkon kanssa. Laajan yhteistyön tuloksena jo varhaisessa vaiheessa tietoisuus nuoren kyberrikollisuudesta on lisääntynyt, ja myös uusien kohderyhmän edustajien tavoittaminen on helpottunut.

Hanke tekee yhtenä viidestä perustajamaasta tiivistä yhteistyötä InterCOP-verkostossa (International Cyber Offender Prevention), jossa parannetaan EU:n jäsenmaiden ja ulkopuolisten kumppanimaiden valmiuksia vastata kyberrikollisuuden kasvuun implementoimalla poliisiviranomaisille kyberrikollisuuden ehkäisyn toimenpideohjelmia. Vuoden 2024 alkuun mennessä jo 33 maata on liittynyt kyseiseen verkostoon, joka kehittää, testaa ja kouluttaa lainvalvontaviranomaisille näyttöön perustuvia interventioita osaksi poliisin ennalta estävää toimintaa.

Lisätietoa hankkeesta löydät poliisin verkkosivuilta.