Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

EU-rahoitukselle on kysyntää - kevään 2024 hakuihin saapui 28 avustushakemusta

Julkaisuajankohta 10.4.2024 9.00
Uutinen

Sisäministeriö vastaanotti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haussa 18 hakemusta, sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haussa yhdeksän hakemusta ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) haussa yhden hakemuksen.

EU:n sisäasioiden rahastoista myönnetään rahoitusta hankkeille, joissa edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa ja turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa, sekä tuetaan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. EUSA-rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 180 miljoonaa euroa.

EU-rahoitusta haetaan yhteensä noin 15,5 miljoonaa euroa 

AMIF-rahaston haussa avustusta haettiin yhteensä noin 8,2 miljoonaa euroa. Erityistavoitteesta 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä haettiin avustusta kuuteen hankkeeseen. Erityistavoitteesta 2 Laillinen muuttoliike ja kotoutuminen haettiin avustusta 11 hankkeeseen. Erityistavoitteesta 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluu haettiin avustusta yhteen operatiivisen tuen toimintaan. 

ISF-rahaston haussa avustusta haettiin yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Kaikki yhdeksän hakemusta kohdistuivat rahaston erityistavoitteeseen 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta. 

BMVI-rahoitusvälineessä oli haettavana ainoastaan erityistavoitteen 1 mukaista erityistoimirahoitusta EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökehyksen toimeenpanoon. Avustusta haki Poliisihallitus hankkeeseen, jonka EU-rahoitusosuus on 249 011 euroa. 

Haut järjestettiin 1.-28.3.2024. Hakemusten käsittely on aloitettu ja avustuspäätökset pyritään laatimaan 5.7.2024 mennessä. Avustuksen hakijat voivat seurata hakuprosessin kulkua EUSA2-järjestelmässä. Haun tulokset julkaistaan myös rahastojen verkkosivuilla. 

Lisätietoja: 

Lista saapuneista AMIF-hakemuksista 
Lista saapuneista ISF-hakemuksista 
Lista saapuneista BMVI-hakemuksista 

[email protected] 

Uutinen on julkaistu 10.4.2024 ja päivitetty 3.5.2024: Tekstiin on korjattu ISF erityistavoitteeseen saapuneiden hakemusten määrä.