Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

ISF-rahaston unionin toimien haussa 20 miljoonaa euroa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan

Julkaisuajankohta 20.12.2023 10.34
Uutinen

Euroopan komissio on avannut sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) unionin toimien haun koskien järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.

Haussa painotetaan erityisesti toimia lainvalvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja muiden julkisten sekä yksityisten tahojen työn tukemiseksi rikollisverkostojen ja niiden liiketoimintamallien purkamisessa. Lisäksi haussa kiinnitetään erityistä huomiota koko yhteiskuntaan laajasti vaikuttavien rikostyyppien, huumekaupan ja ihmiskaupan torjuntaan. 

EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä 20 miljoonaa euroa. Haku käynnistyi 12.12.2023 ja päättyy 12.3.2024. EU-rahoituksen osuus on 90 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.  
Haku on komission järjestämä ja rahoitusta haetaan hakusivustolla , josta löytyy kaikki haun lisätiedot sekä hakumateriaalit. Hakusivusto on englanniksi. 

Mitä unionin toimien haut ovat ja miten avustusta voi hakea?

EU:n sisäasioiden rahastojen kokonaisrahoituksen osa, jota ei ole allokoitu jäsenmaiden kansallisiin ohjelmiin, on varattu niin kutsuttuun temaattiseen välineeseen. Temaattista välinettä ja sen kautta myönnettävää rahoitusta hallinnoi komissio.

Tätä rahoitusta voivat eri toimijat kuten viranomaiset tai järjestöt hakea mm. unionin toimien hauissa. Unionin toimilla tarkoitetaan toimia, jotka toteutetaan kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeina ja ne keskittyvät aloille, joilla on erityisen suuri vaikutus EU:n tasolla.
Unionin toimien rahoitus haetaan suoraan komissiolta, joka julkaisee avoimet haut hakusivustollaan. Hakusivustolla voi myös etsiä hankekumppaneita. 

Temaattisen rahoitusvälineen avulla on tarkoitus vastata kiireellisiin tarpeisiin ja EU-politiikassa sekä unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin. Temaattisesta rahoitusvälineestä rahoitettavilla toimilla tulee olla merkittävää lisäarvoa koko Euroopan unionille. Rahoitushakuja avataan kaksivuotisten työohjelmien puitteissa. Parhaillaan ovat käynnissä rahastojen työohjelmat vuosille 2023-2025.

Lisätietoa hausta ISF-2023-TF2-AG-OC (sivusto englanniksi)
Lisätietoa hakuprosessista komission hakusivustolta