Hoppa till innehåll
Nyheter

20 miljoner euro i ISF-fondens utlysning av unionens åtgärder för bekämpning av organiserad brottslighet

Utgivningsdatum 20.12.2023 10.34 | Publicerad på svenska 20.12.2023 kl. 14.57
Nyhet

Europeiska kommissionen har öppnat en utlysning ur fonden för inre säkerhet (ISF) för åtgärder i bekämpningen av organiserad brottslighet.

I utlysningen betonas särskilt åtgärder som stöder arbete som utförs av rättsvårdande myndigheter, internationella organisationer, civilsamhället samt andra offentliga och privata instanser för att upplösa kriminella nätverk och deras affärsmodeller. Dessutom lägger utlysningen särskild uppmärksamhet vid bekämpning av olika typer av brottslighet, narkotikahandel och människohandel, vilka har en genomgripande inverkan på samhället som helhet. 

EU-finansiering kan sökas för totalt 20 miljoner euro. Ansökningstiden började 12.12.2023 och upphör 12.3.2024. Andelen EU-finansiering utgör i regel 90 procent av projektets totala kostnader.  
Utlysningen ordnas av kommissionen och finansiering söks på webbplatsen, där ytterligare information och ansökningsmaterial finns. Webbplatsen för ansökan är på engelska. 

Vad är utlysning för unionens åtgärder och hur ansöker man om stöd?

Den del av den totala finansieringen av EU:s fonder för inrikes säkerhet, som inte har allokerats till medlemsländernas nationella program har reserverats för det så kallade tematiska instrumentet. Det tematiska instrumentet och finansieringen som beviljas genom det förvaltas av kommissionen.
Denna finansiering kan sökas av olika aktörer, såsom myndigheter eller organisationer, bland annat i utlysningar av unionens åtgärder. Unionens åtgärder avser åtgärder som genomförs som gemensamma projekt av två eller flera medlemsstater och riktas till områden med särskilt stor inverkan på EU-nivå.

Ansökan om finansiering av unionens åtgärder lämnas direkt till kommissionen som publicerar öppna utlysningar på sin webbplats för ansökan. På webbplatsen kan man också söka efter projektpartner. 

Syftet med det tematiska finansieringsinstrumentet är att svara på akuta behov och förändringar i EU:s politik och unionens prioriteringar. Åtgärder som finansieras av det tematiska finansieringsinstrumentet ska ha ett betydande mervärde för hela Europeiska unionen. Utlysningar om finansiering öppnas inom ramen för de tvååriga arbetsprogrammen. Fondernas arbetsprogram för år 2023–2025 pågår som bäst.

Mer information om ansökan ISF-2023-TF2-AG-OC (webbplats på engelska)