Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Mihin syksyn ISF-rahaston hausta voi hakea avustusta?

Julkaisuajankohta 30.8.2023 17.35
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn 2023 haku on avoinna 29.9.-31.10.2023. Haussa voi jättää hakemuksia kaikkiin erityistavoitteiden 2 ja 3 mukaisiin toimiin sekä erityistavoitteen 2 operatiiviseen tukeen.

Haettavissa on yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Haettavista olevasta summasta hankeavustusta on noin 11,4 miljoonaa euroa ja operatiivista tukea noin 300 000 euroa. 

Hankeavustusta voivat hakea toimivaltaiset viranomaiset, järjestöt, yhdistykset, koulutusorganisaatiot, yritykset ja muut toimijat. Mahdolliset avustuksensaajat vaihtelevat sen mukaan, mikä erityistavoite ja täytäntöönpanotoimi on kyseessä. Operatiivista tukea voi hakea vain poliisi.

Rajat ylittävä yhteistyö

Erityistavoitteen 2 Rajat ylittävä yhteistyö alla on haettavana avustusta hankkeisiin yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kaikki erityistavoitteen mukaiset täytäntöönpanotoimet ja niiden mukaiset toimet:

  • Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon liittyvien lainvalvontaoperaatioiden lisääminen: Osallistuminen operatiiviseen yhteistyöhön (2A1)
  • Viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden välisen koordinoinnin parantaminen ja yhteistyön lisääminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä: Koordinaatio, yhteistyömallit, verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi (2B1)
  • Virastojen välisen yhteistyön parantaminen: Lähetetään yhteyshenkilöitä kansainvälisiin yhteistyöelimiin (2C1)

Erityistavoitteen 2 operatiivista tukea on haettavana yhteensä noin 300 000 euroa. 

Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Erityistavoitteen 3 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta alla on haettavana avustusta hankkeisiin yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna kaikki erityistavoitteen mukaiset täytäntöönpanotoimet ja niiden mukaiset toimet:

  • Koulutukset, harjoitukset ja parhaiden käytäntöjen jakaminen: Osaamisen kehittäminen (3A1)
  • Voimavarojen ja tietämyksen yhdistäminen: Yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamallien kehittäminen (3B1)
  • Toimenpiteiden kehittäminen todistajien, väärinkäytösten paljastajien ja rikosten uhrien tukemista varten: Tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen (3C1)
  • Varusteiden, koulutusvälineiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittäminen: Kaluston, välineistön, varusteiden ja muun infrastruktuurin kehittäminen (3D1)
  • Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen: Toimet kriittisen infrastruktuurin ja kansalaisten suojaamiseksi (3E1)

Mistä löydän tarkempaa tietoa siitä, minkälaisiin hankkeisiin ja toimintaan voi hakea avustusta?

Tarkempia tietoja haussa avoinna olevista toimista kuten toimien kuvaukset, päämäärät ja tulostavoitteet, mahdolliset avustuksensaajat sekä esimerkkejä siitä, minkälaisia hankkeita voidaan rahoittaa, löytyy rahaston toimeenpanosuunnitelmasta. 

Toimeenpanosuunnitelmasta löytyy myös lisätietoja siitä, minkälaiseen toimintaan operatiivista tukea voidaan myöntää ja minkälaisia kustannuksia sillä voidaan kattaa.

Järjestämme koulutusta syksyn ISF-rahaston hausta 5.9.2023 klo 10-12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen ISF-koulutukseen

Aineistopankki, josta löydät rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman.

Lisätietoja:
[email protected]