Hoppa till innehåll
Nyheter

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd från höstens ISF-utlysning?

Utgivningsdatum 30.8.2023 17.35
Nyhet

Ansökan till fonden för inre säkerhet (ISF) hösten 2023 är öppen 29.9–31.10.2023. Ansökningar kan lämnas in för alla åtgärder enligt de specifika målen 2 och 3 samt för operativt stöd enligt det specifika målet 2.

Sammanlagt finns det cirka 11,7 miljoner euro i EU-finansiering att ansöka om. Av den summan är projektunderstödet cirka 11,4 miljoner euro och det operativa stödet cirka 300 000 euro.

Projektunderstöd kan ansökas av behöriga myndigheter, organisationer, föreningar, utbildningsorganisationer, företag och andra aktörer. Eventuella stödmottagare varierar enligt vilket specifikt mål och vilken verkställighetsåtgärd det är fråga om. Endast polisen kan ansöka om operativt stöd.

Gränsöverskridande samarbete

Under det specifika målet 2 Gränsöverskridande samarbete kan man ansöka om sammanlagt cirka 3,4 miljoner euro i projektunderstöd. Alla verkställighetsåtgärder enligt det specifika målet och deras funktioner är öppna i ansökan:

  • Öka brottsbekämpande insatser som involverar två eller flera medlemsstater: Deltagande i operativt samarbete (2A1)
  • Förbättrad samordning och ökat samarbete mellan myndigheter och andra relevanta aktörer, både inom och mellan medlemsstater: Koordination, samarbetsmodeller, nätverk, metoder för informationsutbyte, utbildning för att främja samarbetet (2B1)
  • Förbättra samarbetet mellan myndigheterna: Sändning av kontaktpersoner till internationella samarbetsorgan (2C1)

Sammanlagt finns det cirka 300 000 euro att ansöka om i operativt stöd för det specifika målet 2. 

Förebyggande och bekämpning av brottslighet

Under det specifika målet 3 Förebyggande och bekämpning av brottslighet kan man ansöka om sammanlagt cirka 7,9 miljoner euro i projektunderstöd. Alla verkställighetsåtgärder enligt det specifika målet och deras funktioner är öppna i ansökan:

  • Utbildningar, övningar och delande av bästa praxis: Kompetensutveckling (3A1)
  • Att kombinera resurser och kunskap: Samarbete, delning av god praxis, utveckling av verksamhetsmodeller (3B1)
  • Utveckling av åtgärder för att stödja vittnen, visselblåsare och brottsoffer: Stöd-, skydds- och informationsåtgärder och utveckling av verksamhetsmodeller (3C1)
  • Uppgradering av utrustning, utbildningsverktyg och annan säkerhetsinfrastruktur: Upphandlingar av utrustning, verktyg och annan infrastruktur (3D1)
  • Skydd av kritisk infrastruktur: Åtgärder för att skydda kritisk infrastruktur och medborgare (3E1)

Var hittar jag närmare information om för vilka slags projekt och verksamheter understöd kan ansökas?

Närmare information om de åtgärder som är öppna för ansökan, såsom beskrivningar av åtgärderna, mål och resultatmål, eventuella stödmottagare samt exempel på hurdana projekt som kan finansieras, finns i fondens genomförandeplan. 

I genomförandeplanen finns också mer information om för vilken verksamhet operativt stöd kan beviljas och hurdana kostnader som kan täckas med det.

Vi ordnar utbildning om höstens ansökan till ISF-fonden 5.9.2023 kl. 10–12. Anmälan till ISF-utbildningen (på finska)

 

I materialbanken hittar du fondens program och genomförandeplan.

Ytterligare information:
[email protected]