Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Rajaturvallisuuden parantamiseen ja viisumipolitiikan tukemiseen EU-rahoitusta noin 18,9 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 12.4.2023 15.35
Tiedote

Sisäministeriö myönsi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) syksyn 2022 haussa EU-rahoitusta neljään hankkeeseen yhteensä noin 18,9 miljoonaa euroa.

Rahoituksella tuetaan rajaturvallisuutta Rajavartiolaitoksen valvontakykyä kehittämällä ja yhteistä viisumipolitiikkaa tietojärjestelmiä sekä viisumiprosessia kehittämällä.

Rajavartiolaitoksen merellistä valvontakykyä parannetaan

Rajavartiolaitos sai rahoitusta VL2025 valvontakyky -hankkeeseen (14 196 307 euroa), jossa hankitaan yhteen uuteen vartiolaivaan valvontatekniikkaa ja -laitteita. Näiden avulla merellisen alueen pinta-, ilma- ja vedenalainen valvontakyky paranee, ja Rajavartiolaitoksella ja muilla viranomaisilla on käytettävissään valvonta- ja johtamisjärjestelmän tuottama yhdenmukainen tilannekuva.

Ulkoministeriölle rahoitusta viisumiprosessin ja viisumijärjestelmän kehittämiseen 

Ulkoministeriö sai rahoitusta kahteen hankkeeseen. VISU viisumiprosessin kehitys -hankkeen (1 272 271 euroa) tarkoitus on parantaa viisumiprosessin asiakaslähtöisyyttä, tehokkuutta, turvallisuutta ja riippumattomuutta. Hankkeessa kehitetään sähköisen viisumiprosessin toiminnallisuuksia Schengen- ja viisumisäännöstön sekä tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttäviksi. 

VIS asetusmuutoksen toiminnallisuudet -hankkeen (613 000 euroa) avulla toteutetaan EU-lainsäädännön vaatimat muutokset kansalliseen viisumitietojärjestelmään. Hankkeessa kehitetään viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuksia siten, että järjestelmä täyttää uudistettujen EU-asetusten vaatimukset, tukee tehokkaasti hakemuskäsittelyprosessia ja on yhteentoimiva EU:n keskusviisumitietojärjestelmän (CVIS) ja muiden EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa. Hankkeen avulla tehostetaan viisumihakijoiden taustojen tarkistusta sekä oleskelulupien ja D-viisumien tallentamista viisumitietojärjestelmään.

Maahanmuuttovirastolle rahoitusta viisumitietojärjestelmän kehittämiseen 

Maahanmuuttovirasto sai rahoitusta VIS-asetusuudistuksen ja IO-asetuksen velvoitteiden toteuttaminen Migrissä -hankkeeseen (2 855 254 euroa). Myös Maahanmuuttoviraston hankkeessa rakennetaan toiminnallisuuksia, joiden avulla täytetään viisumitietojärjestelmää koskevaan EU-asetusuudistukseen sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyviä velvoitteita. 

Hankkeen tuloksena Maahanmuuttovirasto pystyy käsittelemään UMA-asiankäsittelyjärjestelmässään lupahakemustiedostoja säädösten mukaisesti ja vaihtamaan tietoja UMA-järjestelmän ja viisumitietojärjestelmän välillä. Lisäksi hankkeella mahdollistetaan automaattisesti käynnistyvät haut viisumitietojärjestelmän kautta muihin EU-laajuisiin tietojärjestelmiin ja rinnakkaishenkilöllisyyden tunnistusprosessiin.

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä noin 78 miljoonaa euroa, josta oli haettavissa noin 43,9 miljoonaa euroa. Seuraava haku järjestetään syksyllä.

Rahoitetut BMVI-hankkeet ja operatiivinen toiminta

Lisätietoja BMVI-rahoitustukivälineestä

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]