Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Sawian-hankkeessa ehkäistään nuorten jengiytymistä ja radikalisoitumista

Julkaisuajankohta 4.6.2024 10.22
Uutinen

Suomen Pakolaisapu ry:n Sawian-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja katkaista ulkomaalaistaustaisten 10–22-vuotiaiden väkivalta- ja rikoskierteitä sekä jengiytymistä ja radikalisoitumista. Lisäksi tavoitteena on edistää ulkomaalaistaustaisten nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on Aseman Lapset ry. Hanketta rahoitetaan EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta. Hankkeen EU-rahoitusosuus on 1 176 745 €. Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2025. 
  
Hankkeessa tuetaan lapsia ja nuoria sekä perheiden, koulujen ja yhteisöjen kasvatustyötä omakielisellä toiminnalla. Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan yksilö- ja ryhmätuella sekä koulujen ja lähiyhteisöjen kautta. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten ajautumista rikollisuutta ja syrjäytymistä ruokkiville poluille. Lisäksi hankkeessa luodaan perheille, lähi- ja kulttuuriyhteisöille sekä ammattilaisille uusia keinoja riskeihin tarttumiseen aiempaa varhemmin. Hanketoiminta luo kohderyhmän lapsille ja nuorille uutta yhteiskuntaosallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta, sekä lisää perheiden ja lähiyhteisöjen luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja viranomaisiin. 
  
Tähän mennessä hankkeessa on neuvottu lapsia ja nuoria jo yli 700 kertaa, ja vanhempiakin yli 100 kertaa. Noin 80 nuorta on kiinnitetty pitkäkestoisempaan tukeen joko yksilö- tai ryhmätyön keinoin. Tavoittamisen lisäksi hanke on onnistunut etenkin siinä, että vanhemmat kokevat saaneensa tukea kasvatustyössä muun muassa rajojen asettamisessa, oikeanlaisen keskustelukulttuurin edistämisessä sekä tunteista puhumisessa. Vanhemmuudessa tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä vaikuttamalla ainoastaan nuoren toimintaan ei saada riittävää muutosta aikaiseksi. Ammattilaisten tietotaito on myös kasvanut, joka on lisännyt ymmärrystä ja helpottanut tilanteisiin puuttumista. Lisäksi koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty laaja-alaisesti, mikä on lisännyt ymmärrystä ulkomaalaistaustaisten nuorten ja lasten kohtaamista haasteista ja auttanut tunnistamaan oireilun aikaisemmassa vaiheessa. 
  
Lisätietoa hankkeesta löydät Pakolaisavun verkkosivustolta.