Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Takuusäätiön kotouttavat taloustaidot- hanke tukee maahan muuttaneiden taloustietoutta

Julkaisuajankohta 14.5.2024 9.00
Uutinen
Kuvituskuva Takusäätiön EU-osarahoitetusta Kotouttavat taloustaidot-hankkeesta.
Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa vahvistetaan maahan muuttaneiden ja heitä kohtaavien kotoutumistyön ammattilaisten talousosaamista.. Kuvalähde: iStock.

Kotouttavat taloustaidot- hankkeessa kehitetään kotoutumistyöhön soveltuvaa ehkäisevän talousohjauksen välineistöä ja vahvistetaan kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamista raha-asioihin ja taloudenhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Hanketta rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

Hankkeen EU-rahoitusosuus on 178 276 euroa. Hanke on käynnissä 1.4.2023-31.3.2025.

Maahanmuuttajien taloushaasteet ovat sekä Takuusäätiön että yhteistyökumppaneiden tekemien havaintojen mukaan kärjistyneet ja yleistyneet. Taustalla on monia tekijöitä, jotka johtuvat usein silkasta tietämättömyydestä ja taitamattomuudesta. Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa tehtävä toiminta tukee kansallista talousosaamisen strategiaa sekä sitä, että jokaisella olisi tietopohja omaan rahasuhteeseen ja talouden hallintaan.

Hankkeen aikana kehitetään selkokielistä materiaalia, koulutetaan kotoutumistyön ammattilaisia ja toteutetaan ryhmämuotoisia taloustaitojen kursseja. Kehittämistyön aikana taloustaitokurssille osallistuneiden kolmansien maiden kansalaisten taloudenhallintaa tukevat tiedot ja taidot sekä verkkokurssille osallistuneiden ammattilaisten ohjausvalmiudet vahvistuvat.

Hankkeen päätuotoksena valmistuu kehittämistyön tulokset kokoava maahan muuttaneiden talousohjauksen sähköinen työkalupakki. Työkalupakin avulla ammattilaiset voivat tarjota maahan muuttaneille suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa itsenäisenä ja tasavertaisena talouden toimijana tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Hankkeessa järjestetyt taloustaitokurssit ovat saaneet ensimmäisiltä osallistujilta hyvää palautetta. Osallistujat kertovat saaneensa paljon uutta tietoa ja erityisesti tärkeiden sanojen ja termien oppiminen suomen kielellä on koettu tärkeäksi. Taloustaitokurssin on suorittanut tähän mennessä noin 30 osallistujaa. 

Maaliskuussa 2024 on julkaistu maksuton Kotoutuminen ja raha -verkkokurssi, joka on maahan muuttaneiden parissa työskentelevien ammattilaisten käytössä vuoden 2024 loppuun saakka. Verkkokurssille on koottu tietoa ja käytännön työvälineitä arjen raha-asioiden käsittelyyn, keskusteluja ja vertaistukea unohtamatta.

Lisätietoa hankkeesta löydät takuusäätiön verkkosivuilta.