Hoppa till innehåll
Nyheter

Garantistiftelsens projekt integrativa ekonomiska färdigheter förbättrar invandrarnas ekonomiska kunskap

Utgivningsdatum 14.5.2024 9.00
Nyhet
Kuvituskuva Takusäätiön EU-osarahoitetusta Kotouttavat taloustaidot-hankkeesta.
Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa vahvistetaan maahan muuttaneiden ja heitä kohtaavien kotoutumistyön ammattilaisten talousosaamista.. Kuvalähde: iStock.

Inom projektet integrationsfrämjande ekonomifärdigheter utvecklas redskap för förebyggande ekonomisk styrning som lämpar sig för integrationsarbete och stärks handledningskompetensen hos yrkespersoner som arbetar med integration i frågor som gäller ekonomi och ekonomihantering. Projektet finansieras med medel ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Projektets EU-medfinansiering är 178 276 euro. Projektet pågår den 1 april 2023–31 mars 2025.

Enligt både Garantistiftelsens och samarbetspartnernas observationer har invandrarnas ekonomiska utmaningar tillspetsats och blivit vanligare. I bakgrunden finns många faktorer som ofta beror på ren okunnighet och okunnighet. Den verksamhet som genomförs inom projektet integrativa ekonomiska färdigheter stöder den nationella strategin för ekonomiskt kunnande och att var och en har ett kunskapsunderlag för sitt eget penningförhållande och sin ekonomihantering.

Under projektets gång utvecklas lättläst material, utbildas yrkespersoner inom integrationsarbetet och genomförs kurser i ekonomiska färdigheter i grupp. Under utvecklingsarbetet stärks de kunskaper och färdigheter som stöder ekonomihanteringen hos de tredjelandsmedborgare som deltagit i kursen samt styrningsfärdigheterna hos de yrkespersoner som deltagit i kursen.

Som projektets huvudsakliga resultat färdigställs en elektronisk verktygslåda för ekonomisk styrning av invandrare som sammanställer resultaten av utvecklingsarbetet. Med hjälp av verktygslådan kan yrkesmänniskor erbjuda invandrare de kunskaper och färdigheter som behövs i det finländska konsumtionssamhället som en självständig och jämlik ekonomisk aktör.

De kurser i ekonomisk kompetens som ordnats inom projektet har fått god respons av de första deltagarna. Deltagarna berättar att de fått mycket ny information och att det har ansetts viktigt att lära sig i synnerhet viktiga ord och termer på finska. Hittills har cirka 30 deltagare avlagt kursen i ekonomisk kompetens.

I mars 2024 publicerades en avgiftsfri webbkurs integration och pengar som kan användas av yrkesutbildade personer som arbetar med invandrare fram till utgången av 2024. På webbkursen har man samlat information och praktiska verktyg för handläggning av vardagliga penningärenden, utan att glömma diskussioner och kamratstöd.