Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Tutustu päivitettyyn hallinnointioppaaseen

Julkaisuajankohta 29.5.2023 13.26
Uutinen

Sisäasioiden rahastojen hallinnoinnin ohjeistus on koottu hallinnointioppaaseen. Olemme päivittäneet ohjeistusta 16.5.2023. 

Hallinnointiopasta on päivitetty seuraavilta osin:

  • Ohjetta koskien avustuksen saajan yhteydenpitoa rahoittajan suuntaan on tarkennettu (hallinnointioppaan kohta 1.2)
  • Kohderyhmän todentamiseen ja osallistujalistoihin liittyvää ohjeistusta on tarkennettu (kohdat 5, 5.1, 5.2) 
  • Indikaattoreihin liittyvää ohjeistusta on tarkennettu sekä lisätty haavoittuvassa asemassa olevia koskevaa ohjeistusta (kohta 6.3.1)
  • Palkkakustannusten yksikkökustannuksiin liittyvää ohjeistusta (organisaation normaalitoiminnasta aiheutuvien tuntien käsittely palkkakustannusten yksikkökustannusmallissa) on tarkennettu sekä työajanseurantaa koskeva kokonaistuntimäärävaatimus on poistettu (kohta 8.4.3)
  • Arvonlisäveron kohtelua koskevaa ohjeistusta on tarkennettu ja velvoitteisiin on tehty kevennyksiä (kohta 8.9)
  • Hankintojen osalta toimitettavien ja laadittavien asiakirjojen listaa on päivitetty (kohta 10.1)
  • Alle kynnysarvon olevien hankintojen suorahankintaa koskevaa ohjeistusta on tarkennettu (kohdat 10.2 (joissa velvoitteet poistettu) ja 10.5)
  • Tosiasiallisiin omistajiin ja edunsaajiin liittyvää ohjeistusta on lisätty ja tarkennettu (kohta 10.6.2)
  • Avustuspäätöksen muutosten hakemista kustannusten osalta on tarkennettu (kohta 11.1)
  • Takaisinperintää koskevaa ohjeistusta on lisätty ja tarkennettu (kohta 12.5.1)

Lisäksi ohjeistukseen on tehty muita vähäisiä tarkennuksia. Tutustu päivityksiin huolellisesti. Hallinnointioppaan löydät aineistopankista

Lisätietoja:

[email protected]