Hoppa till innehåll
Nyheter

Förvaltningshandboken har uppdaterats

Utgivningsdatum 29.5.2023 13.26 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 15.14
Nyhet

Anvisningarna om förvaltningen av fonderna för inrikes frågor finns samlade i en förvaltningshandbok. Vi har uppdaterat anvisningarna den 6.6.2023.

Förvaltningshandboken har uppdaterats till följande delar:

  • Anvisningen om understödsmottagarens kontakt med finansiären har preciserats (avsnitt 1.2 i förvaltningshandboken)

  • Anvisningarna som gäller verifiering av målgruppen och deltagarlistor har preciserats (avsnitten 5, 5.1, 5.2) 

  • Anvisningarna som gäller indikatorer har preciserats och anvisningar om utsatta personer har tillfogats (avsnitt 6.3.1)

  • Anvisningarna som gäller lönekostnadernas enhetskostnader (behandling av timmar som beror på organisationens normala verksamhet i lönekostnadernas enhetskostnadsmodell) har preciserats och kravet på det totala antalet timmar har slopats (avsnitt 8.4.3)

  • Anvisningarna om behandlingen av mervärdesskatt har preciserats och skyldigheterna har lättats upp (avsnitt 8.9)

  • Listan över handlingar som ska inlämnas och upprättas i samband med upphandling har uppdaterats (avsnitt 10.1)

  • Anvisningarna om direktupphandling som underskrider tröskelvärdet har preciserats (avsnitt 10.2 (där förpliktelser har strukits) och 10.5)

  • Anvisningarna som gäller verkliga huvudmän har utökats och preciserats (avsnitt 10.6.2)

  • Ansökan om ändringar i understödsbeslutet för kostnadernas del har preciserats (avsnitt 11.1)

  • Anvisningarna om återkrav har utökats och preciserats (avsnitt 12.5.1)

Dessutom har det gjorts andra mindre preciseringar i anvisningarna. Bekanta dig noggrant med uppdateringarna.

Mer information:

[email protected]