Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

Kuusi uutta ISF-hanketta starttaa keväällä - tutustu hankkeisiin

Julkaisuajankohta 20.3.2024 9.20
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) myönnettiin noin 1,9 miljoonaa euroa avustusta kuuteen hankkeeseen syksyn 2023 haussa. Hankkeissa digitalisoidaan matkustajatietojen välitysprosessi, kehitetään poliisin pelitoimintaa, parannetaan korruptiontorjuntaa, autetaan rikosten uhreja ja kehitetään viranomaisten CBRNE-suorituskykyä.

Matkustajatietojen välittäminen digitalisoidaan ja poliisin valmiuksia toimia pelialustoilla kehitetään

Poliisihallituksen MILMO-hankkeessa (EU-rahoitus 364 508 euroa) digitalisoidaan matkustajatietojen välitysprosessi, toteutetaan taustajärjestelmä kerätyille tiedoille sekä luodaan automatiikkaa ja käsittelymahdollisuuksia, jotta tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti. Hankkeen päämääränä on tehostaa tiedonkulkua majoitusliikkeiltä poliisille sekä parantaa rikostorjuntaa ja -tutkintaa erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden osalta. 

Poliisihallituksen PELIPOLIISI-hankkeen (624 971 euroa) tavoitteena on parantaa poliisin saavutettavuutta ja toimintavalmiuksia pelialustoilla ja keskustelufoorumeilla sekä tarjota apua rikosten uhreille ja riskiryhmille. Hankkeessa luodaan poliisille kyvykkyys ja valmius digipelialustoilla toimimiseen valtakunnallisesti. Hankkeessa keskitytään erityisesti lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan, kyberrikollisuuteen sekä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin. Pelitoiminnalla pyritään lisäksi ehkäisemään ja torjumaan viharikollisuutta.

Panostuksia korruptiontorjuntaan ja rikosten uhrien auttamiseen

Oikeusministeriön Tehoa korruption torjuntaan -hankkeessa (186 601 euroa) tehostetaan korruptiontorjuntaa vahvistamalla tietopohjaa ja yleistä tietoisuutta aiheesta, parantamalla viranomaisten osaamista ja kehittämällä eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeessa laaditaan tilannekuva korruptiosta Suomessa, tuotetaan verkkokoulutus poliiseille, syyttäjille ja tuomareille sekä järjestetään seminaareja ja työpajoja.   

Suomen Pakolaisapu ry:n Irada-hankkeessa (260 647 euroa) parannetaan kunniaan liittyvän tai muun lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden turvallisuutta ja oikeuksien toteutumista sekä kehitetään ammattilaisten valmiuksia tunnistaa kunniaan liittyvää ja muuta lähisuhdeväkivaltaa. Hankkeessa järjestetään palveluneuvontaa rikosten uhreille, tukihenkilökoulutuksia ja koulutusta poliisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.  

Viranomaisten suorituskykyä CBRNE-tilanteissa vahvistetaan

Helsingin pelastuslaitoksen CBRNE Helsinki -hankkeessa (437 835 euroa) parannetaan pelastuslaitoksen suorituskykyä CBRNE-tilanteissa ja varaudutaan erityisesti terroritekojen tunnistamiseen sekä tehokkaaseen pelastustoimintaan terrorismitilanteissa. Hankkeessa hankitaan CBRNE-aineiden mittaus-, ilmaisu- ja analysointikalustoa sekä suojavarusteita. CBRNE-lyhenne viittaa kemiallisiin aineisiin (C), biologisiin taudinaiheuttajiin (B), radioaktiivisiin aineisiin (R), ydinaseisiin (N) ja räjähteisiin (E).

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen V-ERTI-hankkeessa (68 932 euroa) parannetaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelun valmiutta ja operatiivista toimintakykyä CBRNE-tilanteissa ja muissa erityistilanteissa. Hankkeessa hankitaan suojavarusteita, dekontaminaatiovälineitä sekä mittaus- ja todentamislaitteita. 

ISF-rahaston Suomen ohjelmasta myönnetään avustuksina yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027. 

Lista rahoitetuista ISF-hankkeista