AMIF-rahaston haku kevät 2024

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kevään 2024 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään alustavasti maaliskuussa 2024.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa on mukana olevat erityistavoitteet tarkentuvat lähempänä haun ajankohtaa. 

Rahaston toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään loppuvuoden aikana ja tarkemmat tiedot haettavina olevista toimista löydät päivitetystä toimeenpanosuunnitelmasta. Päivitetty toimeenpanosuunnitelma julkaistaan aineistopankissa

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Haettavana olevan EU-rahoituksen määrä tarkentuu lähempänä haun ajankohtaa.