Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku kevät 2023

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kevään 2023 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

AMIF-rahaston kevään 2023 haku järjestetään 2.5-31.5.2023.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Rahaston toimeenpanosuunnitelma on parhaillaan päivitettävänä. Päivitetty toimeenpanosuunnitelma julkaistaan lähiaikoina aineistopankissa. Löydät toimeenpanosuunnitelmasta tiedon siitä, mitkä toimet ovat haussa mukana.

Kaikki erityistavoitteiden mukaiset toimet eivät ole kevään 2023 haussa avoinna. Alustavasti haussa on suunniteltu olevan haettavana seuraavat erityistavoitteiden mukaiset toimet:

Erityistavoite 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Täytäntöönpanotoimi 1A Unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen

  • Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen

Täytäntöönpanotoimi 1B Jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa, mukaan lukien alue- ja paikallistaso 

  • Turvapaikkajärjestelmän toimintaan ja muuttoliikkeisiin liittyvän tilannekuvan ja ennustettavuuden parantaminen

Erityistavoite 2 Laillinen maahanmuutto ja kotoutuminen

Täytäntöönpanotoimi 2A Laillisen muuttoliikkeen edistäminen ja sitä koskevat unionin säännöstön soveltaminen 

  • Työperäisen maahanmuuton edistäminen

Täytäntöönpanotoimi 2C Yhteistyön lujittaminen ja kumppanuus kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi 

  • Laillisen maahanmuuton väylien kehittäminen ja sitä koskeva kansainvälinen yhteistyö

Täytäntöönpanotoimi 2D Kotouttamistoimenpiteiden edistäminen ja kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden tukeminen

  •  Integration-tapahtuma
  • Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden poistaminen
  • Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tukeminen
  • Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja koulumenestyksen tukeminen
  • Kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen

Erityistavoite 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet

Kaikki täytäntöönpanotoimet pl. operatiivinen tuki
 

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana kussakin toimessa.
Päivitetty toimeenpanosuunnitelma julkaistaan lähiaikoina aineistopankissa.   

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Alustavasti avustusta on haettavissa yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.