Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kevään 2024 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään alustavasti maaliskuussa 2024.

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa on mukana olevat erityistavoitteet tarkentuvat lähempänä haun ajankohtaa. Tarkemmat tiedot toimista löydät ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelmasta. Rahaston toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään loppuvuoden aikana.

Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista.   

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.

Päivitetty toimeenpanosuunnitelma julkaistaan lähiaikoina aineistopankissa.   

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Haettavana olevan EU-rahoituksen määrä tarkentuu lähempänä haun ajankohtaa.