ISF-rahaston haku syksy 2023

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn 2023 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku järjestetään alustavasti lokakuussa 2023. 

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

Haussa avataan haettavaksi kaikkien erityistavoitteiden mukaisia toimia: 
1.    Tietojen vaihto
2.    Rajat ylittävä yhteistyö
3.    Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tiedon siitä, mitkä toimet ovat avoinna kussakin haussa. 

Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista.   

Kuka voi hakea?

Tässä haussa avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.
Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista.

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä noin 36,6 milj. euroa. Tässä haussa haettavana olevan avustuksen määrä ilmoitetaan myöhemmin.