Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku syksy 2023

Tältä sivulta löydät alustavaa tietoa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn 2023 hausta. Sivua päivitetään säännöllisesti ja lopulliset tiedot hausta löydät tältä sivulta haun käynnistyessä.  

Milloin haku on avoinna?

Haku on avoinna 29.9.-31.10.2023. 

Mitä maantieteellistä aluetta haku koskee?

Haku on valtakunnallinen.

Mitkä erityistavoitteet ovat haussa mukana?

ISF-rahaston syksyn haussa avataan haettavaksi erityistavoitteiden 2 ja 3 mukaiset toimet sekä erityistavoitteen 2 operatiivinen tuki.

Tarkemmat tiedot toimista löydät ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelmasta. Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista. 

Kuka voi hakea?

Tässä haussa avustusta voivat hakea julkisyhteisöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Löydät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta tarkemmat tiedot siitä, mikä taho voi olla hakijana eri toimissa.
Toimeenpanosuunnitelman löydät aineistopankista.

Haettavan avustuksen kokonaismäärä

Avustusta on haettavissa yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa, josta operatiivisen tuen osuus on noin 300 000 euroa. Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä noin 36,6 milj. euroa.